Szesnaście wyzwań dla Burmistrza Nasielska i 15 Radnych #3

W trzeciej odsłonie „Szesnastu wyzwań dla wyjątkowych szesnastu osób z naszej gminy: Burmistrza Nasielska i 15 Radnych Gminy Nasielsk” – budowa infrastruktury kanalizacyjnej, chodników i dróg osiedlowych.

W deszczową aurę „bez kajaków ani rusz„! Ponad trzydziestoletnie drogi osiedlowe w Nasielsku, Pieścirogach i kilku innych miejscowości naszej gminy nie doczekały się jak dotąd chodników ani utwardzenia nawierzchni asfaltem lub kostką. A przecież mieszkańcy tych – bądź co bądź wcale nie małych osiedli – odprowadzają przez lata podatki zasilające budżet gminy Nasielsk, w tym budowę dróg w „uprzywilejowanych” okręgach.

Choć tereny osiedlowe często posiadają pełną infrastrukturę (gaz, woda, kanalizacja), brakuje niestety dobrej woli i porozumienia ze wszystkimi stronami. Brakuje również opracowania przysłowiowej „mapy drogowej” inwestycji, w której o kolejności decydować będą czynniki merytoryczne, a nie znajomości wąskiej grupy tzw. „przekonywaczy” – o których była mowa na sesjach Rady Miejskiej w Nasielsku poprzedniej kadencji.

Krojenie „tortu budżetowego”, pokazało jakie są prawdziwe intencje nasielskich radnych – każdy chce z tego tortu jak największy kawałek, a podobno wszyscy działają dla dobra gminy Nasielsk. Panowie radni, wyzwanie przyjęte?

Stowarzyszenie Aktywny i Czysty Nasielsk