Szesnaście wyzwań dla Burmistrza Nasielska i 15 Radnych #5

W piątej odsłonie „Szesnastu wyzwań dla wyjątkowych szesnastu osób z naszej gminy: Burmistrza Nasielska i 15 Radnych Gminy Nasielsk” – odpowiednie planowanie.

2,5 mln zł., to wartość projektów z ostatnich 6 lat – projektów, których część z dużym prawdopodobieństwem nigdy w gminie Nasielsk nie zostanie zrealizowana. Istnieje również ryzyko, że w wyniku zmian prawa, opracowane dokumenty trzeba będzie wyrzucić do kosza. Takie sytuacje miały już miejsce w przeszłości. Na razie nie wiemy jak wirus wpłynie na finanse naszej gminy, ale nie ulega wątpliwości, że Nasielsk nie będzie wyjątkiem wśród samorządów i budżet będzie mniejszy.

Wizualizacja - Nasielski Ośrodek Kultury NOK

Dlatego w kolejnym wyzwaniu, apelujemy o odpowiednie planowanie i zamawianie projektów poprawiających jakość życia mieszkańców gminy Nasielsk, a jednocześnie mających realne szanse otrzymania dofinansowań zewnętrznych. Nawołujemy do przestrzegania czterech złotych zasad w wydatkowaniu środków publicznych: rzetelności, gospodarności, legalności i celowości.

Stowarzyszenie Aktywny i Czysty Nasielsk