30 lecie samorządu terytorialnego w Gminie Nasielsk

Dziś nie będzie wyzwań dla Burmistrza Nasielska i radnych. Dlaczego? Bo dziś wielkie Święto! Czas otworzyć szampana! Dokładnie 30 lat temu powrócił samorząd do polskich gmin. 27 maja 1990 odbyły się pierwsze wybory samorządowe, które zniosły Rady Narodowe – organ władz PRL wzorowany na sowieckich radach. Zniknął monopol na władzę, a każdy z nas może kształtować małą ojczyznę. Czyż nie? No właśnie czasami mamy wątpliwości. Cechą samorządu terytorialnego jest to, że każdy mieszkaniec do niego należy. I każdy ma wpływ na otaczającą nas gminę. Każdy wybiera swojego radnego, którego obowiązkiem jest utrzymywanie bezpośredniego kontaktu z nim czy organizacjami. To podstawowa rola radnego.

30 lecie samorządu terytorialnego - Gmina Nasielsk

A jakie są nasze odczucia? Znaczna część radnych wydaje się głosować bezrefleksyjnie na kolejnych sesjach Rady Miejskiej w Nasielsku. No bo gdzie dyskusja? Na pewno nie na sesji. Ta najlepiej jakby skończyła się jak najszybciej. Wiceprzewodniczący Kordowski jeszcze przy okazji skróci czas wypowiedzi mieszkańców intonując w kółko swoje „proszę konkretne pytanie”. Może dyskusja na komisji? Raczej też nie. Przysłuchując się pracom komisji można odnieść wrażenie, że w większość decyzji zapadła już wcześniej. A przecież przed tym wszystkim radni powinni być jeszcze w kontakcie ze społecznością. Na szczęście są wyjątki wśród radnych. Ale głosowania pokazują, że to bardziej „Burmistrzorząd” niż „Samorząd”. Jakby zatarł się podział władzy na wykonawczą i uchwałodawczą. A sam Burmistrz Nasielska Ruszkowski odpowiada na pytania zadane przez mieszkańców na sesji w stylu „odpowiem panu w moim gabinecie”, jednocześnie nie dopuszczając do siebie.

Czy Nasielsk ma co świętować? Wszak ustawa o samorządzie gminnym mówi, że mieszkańcy mają prawo być obecni na pracach komisji i sesjach, to pan przewodniczący Lubieniecki nie stosuje się do wspomnianej ustawy. Drzwi Urzędu Miejskiego w Nasielsku nadal realnie są zamknięte dla mieszkańców, a w najbliższy czwartek kolejna sesja. I choć radny Domała zapewniał nas, że w punkcie „sprawy różne” mieszkańcy będą mogli zabierać głos, to szykuje się kolejna sesja bez ich udziału, jak to precyzuje ustawa o samorządzie gminnym.

Oby przyszłe lata istnienia samorządu przyniosły poprawę w nasielskiej gminie. Życzymy wszystkim, aby radni szczerze zaangażowali się we wspólną pracę z mieszkańcami, a burmistrz Ruszkowski rozpoczął prawdziwy dialog. Przepraszamy, że tak bez entuzjazmu. Ale gdy muszą być publiczne zrzutki na toalety w szkołach dla naszych pociech, to jest się z czego cieszyć?

Stowarzyszenie Aktywny i Czysty Nasielsk