Szesnaście wyzwań dla Burmistrza Nasielska i 15 Radnych #7

W siódmej odsłonie „Szesnastu wyzwań dla wyjątkowych szesnastu osób z naszej gminy: Burmistrza Nasielska i 15 Radnych Gminy” – pozyskiwanie środków zewnętrznych.

Rzucone dotychczas wyzwania mają jeden wspólny mianownik – pieniądze. Bez nich niestety nie uda się żadna inwestycja. Po wstąpieniu do UE Polska od kilkunastu lat korzysta z jej pomocy i dofinansowań. Niestety w naszej gminie ze skutkiem, którym nikt nie chce się chwalić, a temat pozyskanych funduszy jest najściślej chronioną tajemnicą gminy Nasielsk.

Nasielsk pozyskiwanie środków zewnętrznych

Panie burmistrzu, to wyzwanie jest przede wszystkim kierowane do pana, bo wszystkie narzędzia i decyzje są w pańskich rękach. To pan obiecał wyborcom zintensyfikowanie działań w pozyskiwaniu środków zewnętrznych. W ubiegłym roku został w tym celu utworzony specjalny wydział zajmujący się funduszami. Praca tych ludzi jak na razie jest mało efektywna. Może warto dokonać pewnych korekt? Czasami, aby zmienić wynik gry, należy wymienić zawodników i postawić na inny skład.

Stowarzyszenie Aktywny i Czysty Nasielsk