77 rocznica zbiorowej egzekucji w Fort III Pomiechówek

Fort III Pomiechówek, znajdujący się w pobliżu Nasielska, to zapomniane miejsce niemieckich zbrodni z lat 1941 – 1945. To tu w latach 1941 – 1943 zwożono Żydów z okolic Nowego Dworu Mazowieckiego, Płońska, Ciechanowa i innych miejsc.

W latach 1943 – 1945 na terenie fortu Niemcy prowadzili więzienie karno – śledcze, w którym przetrzymywano żołnierzy podziemia, duchownych oraz okolicznych mieszkańców. Wielu z nich było mieszkańcami gminy Nasielsk.

Szczegółowe informacje o forcie można przeczytać na stronie Fundacja Fort III Pomiechówek: https://www.forttrzecipomiechowek.org/facts

Ale dlaczego dzisiaj wspominamy Fort III Pomiechówek? Dziś przypada 77 rocznica zbiorowej egzekucji. 31 maja 1943 r. powieszono w forcie 49 osób, w większości członków AK z Nasielska, Nowego Miasta oraz Płońska. Była to pierwsza, potwierdzona w dokumentach, masowa egzekucja, przeprowadzona w Forcie III w Pomiechówku.

„Wyrokiem sądu doraźnego dla rejencji ciechanowskiej i okręgu Suwałki, na posiedzeniu 31.05.1943 r. w więzieniu policyjnym w Pomiechówku zostali skazani na karę śmierci przez powieszenie. Wyrok wykonano jeszcze tego samego dnia.”

sygn. akt AIPN GK 629/279, k. 15

Szczegółowe informacje o zbrodni można przeczytać na stronach IPN: https://www.facebook.com/archiwumipn/posts/2686916984887014

77 rocznica zbiorowej egzekucji. 31 maja 1943 r. powieszono w forcie 49 osób, w większości członków AK z Nasielska, Nowego Miasta oraz Płońska.

Do dziś nie udało się ustalić dokładnej liczby egzekucji przeprowadzonej przez Niemców. IPN szacuje, że na terenie fortu śmierć poniosło około 12 tysięcy ludzi. Pamięć o tragedii fortu w Pomiechówku jest przywracana i cały czas poznajemy nowe fakty z jego historii.

Stowarzyszenie Aktywny i Czysty Nasielsk