Szesnaście wyzwań dla Burmistrza Nasielska i 15 Radnych #11

W jedenastej odsłonie „Szesnastu wyzwań dla wyjątkowych szesnastu osób z naszej gminy: Burmistrza Nasielska i 15 Radnych Gminy” – bezpieczeństwo i miejsce do wypoczynku.

W bardzo płaskim i podstawowym ujęciu bezpieczeństwo to zauważalna obecność dbających o ład i porządek policjantów czy strażników miejskich. Jednak nie zapominajmy, że bezpieczeństwo w gminie Nasielsk to pojęcie o znacznie szerszym zakresie. Należą do niego wszelkiego rodzaju interwencje, wyjazdy do wypadków, pożarów, monitorowanie zagrożeń, ratowanie życia i zdrowia oraz informowanie społeczeństwa o zagrożeniach (nie tylko COVID), usuwanie awarii technicznych i klęsk żywiołowych itd.

Ważnym elementem w tej układance jest profilaktyka. I o ile nasze władze wspierają takie działania jak np. przeciwdziałanie alkoholizmowi, to już profilaktyka młodzieży w kwestii narkomanii jest marginalizowana. Podobnie rzecz ma się w sprawie poprawy bezpieczeństwa przy przejściach dla pieszych. Zamiast budować przejścia dla pieszych i poprawiać ich infrastrukturę, gmina w zasadzie ogranicza się do wymiany oświetlenia.

Ścieżka rowerowa w Nasielsku

Nie możemy zapomnieć również o bezpieczeństwie ujęć wodnych czy skutecznym i szybkim reagowaniu odpowiedzialnych organów na wszelkie awarie, których skutki mogliśmy odczuć na własnej skórze w ubiegłym roku, gdy w wodociągu wykryto bakterie coli.

Wreszcie bezpieczeństwo wiąże się także z naszym wypoczynkiem. Chcielibyśmy mieć miejsce nie tylko do atrakcyjnego spędzania wolnego czasu, ale również mieć możliwość bezpiecznej rekreacji np. na ścieżkach rowerowych czy w parkach.

Stowarzyszenie Aktywny i Czysty Nasielsk