Szesnaście wyzwań dla Burmistrza Nasielska i 15 Radnych #13

W trzynastej odsłonie „Szesnastu wyzwań dla wyjątkowych szesnastu osób z naszej gminy: pana Burmistrza Nasielska i 15 Radnych Gminy” – rozdział władzy wykonawczej od uchwałodawczej.

Radny obejmując mandat, składa ślubowanie, że swoje obowiązki będzie sprawował godnie, rzetelnie i uczciwie, mając na względzie dobro gminy i jej mieszkańców.

Poprzez tę deklarację uzyskuje prawo do: stanowienia lokalnego prawa, ale również do wyznaczania kierunków rozwoju gminy oraz kontroli burmistrza Nasielska czy udzielania mu absolutorium.

Sala RadyMiejskiej w Nasielsku

Czy nasielscy radni korzystają z tych uprawnień? Podział mandatów w gminie Nasielsk ukształtował się w ten sposób, że radni startujący z komitetu wyborczego pana burmistrza mają większość nie tylko na sesji, ale również w każdej komisji. Jeden z byłych burmistrzów Nasielska stwierdził, że taka większość to uniknięcie eksperymentu i kabaretu w radzie.

I tu nasuwa się pytanie: a może taka większość, to wygoda dla burmistrza Nasielska i względny spokój? My – obywatele jesteśmy świadomi odpowiedzialności za gminę Nasielsk, którą powierzyliśmy radnym. Tylko czy radni są świadomi odpowiedzialności przed wyborcami? Zostaliście panowie wybrani do rady nie po to, aby podnieść zgodnie ręce w głosowaniu, tak jak oczekuje zwierzchnik, tylko po to, aby wypełniać swoje ustawowe obowiązki mając na uwadze dobro gminy i jej mieszkańców. W kolejnym wyzwaniu apelujemy do radnych, aby w swoich decyzjach kierowali się zawsze klauzulą złożonej przysięgi.

Stowarzyszenie Aktywny i Czysty Nasielsk