Światowy Dzień Walki z Pustynnieniem i Suszą w gminie Nasielsk

17 czerwca został ogłoszony przez ONZ Światowym Dniem Walki z Pustynnieniem i Suszą. Celem obchodów jest zwiększenie świadomości społeczeństwa o zjawisku jakim jest pustynnienie, które cały czas postępuje.

Ostatnie deszczowe na terenie gminy Nasielsk dni przyniosły nam powiew złudnego bezpieczeństwa. Jak trochę popadało to wody raczej nam nie zabraknie – tak myślimy. I zapominamy o realnym zagrożeniu. W nadchodzącym okresie możemy spodziewać się intensywnych opadów. Ale wody tej wysuszona gleba nie jest w stanie zmagazynować i spływa szybko do naszego morza Bałtyckiego zamiast pozostać w gminie Nasielsk. Niska lesistość (12%) gminy Nasielsk w zatrzymaniu wody również nam nie pomaga (średnia lesistość dla Polski to 29,5%).

Na działania systemowe cały czas czekamy. Ale spróbujmy przynajmniej zacząć działania od nas samych. Spójrzmy przez chwilę na nasze gospodarstwa domowe przez pryzmat zużycia wody. Czy nie marnujemy jej czasem zbytnio? Może w oszczędzaniu wody pomoże nam zmiana naszych codziennych nawyków?

O problemie suszy pisaliśmy już wcześniej: https://www.aktywnynasielsk.org.pl/2020/04/28/susza-nasielsk-nauka-to-lubie/

Programy mających na celu poprawę bilansu wodnego

Zapytaliśmy Wody Polskie jakie są aktualne programy mających na celu poprawę bilansu wodnego. Otrzymaliśmy informację, że aktualnie są realizowane 3 programy:

Pogram kształtowania zasobów wodnych na terenach rolniczych.

Jest realizowany przez Wody Polskie, z budżetu przeznaczonego na ten cel w wysokości 154,7 mln zł na okres trzech lat. W ramach tego programu nie ma dopłat. Celem programu jest przywrócenie dwufunkcyjności urządzeń melioracyjnych, co zapewni retencję wód na użytkach rolnych w okresach suszy. Program jest realizowany wraz z Ministerstwem Gospodarki Wodnej i Żeglugi Śródlądowej, Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz samorządami i spółkami wodnymi skupiającymi rolników. To działanie międzyresortowe, na terenie 16 województw w Polsce. 

https://www.wody.gov.pl/aktualnosci/1045-mala-retencja-w-terenie-skutecznie-walczy-ze-skutkami-suszy-rolniczej

Modernizacja gospodarstw rolnych 

Obszar nawadniania w gospodarstwie jest to program dopłat do nawodnień dla gospodarstw rolnych realizowany przez ARMiR. Rolnicy mogą sfinansować z programu m.in. budowę studni i zbiorników oraz zakup maszyn i urządzeń do poboru, magazynowania, uzdatniania, odzyskiwania lub rozprowadzania wody, instalacji nawadniających i systemów do sterowania nawadnianiem. Pomoc finansowa na jednego beneficjenta i jedno gospodarstwo wynosi do 100 tys. zł

Czas na składanie wniosków przez rolników jest wydłużony do 20 lipca 2020 roku. 

Dokumenty aplikacyjne są dostępne pod linkiem: https://www.arimr.gov.pl/dla-beneficjenta/wszystkie-wnioski/prow-2014-2020/poddzialanie-413-modernizacja-gospodarstw-rolnych-obszar-nawadniania-w-gospodarstwie.html

Miasto z Klimatem

Jest to konkurs ogłoszony przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wraz Ministerstwem Klimatu. Zakłada dofinansowanie przedsięwzięć z zakresu zagospodarowania wód opadowych i kształtowania zieleni miejskiej.

http://nfosigw.gov.pl/oferta-finansowania/srodki-krajowe/programy-priorytetowe/przeciwdzialanie-zagrozeniom-srodowiska/nabor-2020-miasto-z-klimatem-/

Stowarzyszenie Aktywny i Czysty Nasielsk