Szesnaście wyzwań dla Burmistrza Nasielska i 15 Radnych #14

W czternastej odsłonie „Szesnastu wyzwań dla wyjątkowych szesnastu osób z naszej gminy: pana Burmistrza Nasielska i 15 Radnych Gminy” – działanie na podstawie i w granicach prawa.

Czy udział w życiu publicznym to kontrola władzy? Czy powinniśmy zaufać urzędnikom, burmistrzowi nasielska i radnym nasielskim, że ich działania są wykonywane z należytą starannością z troską o dobro gminy i ich mieszkańców? W większości przypadków zapewne tak jest, ale są sprawy, które poruszają małą grupę ludzi, którzy zaczynają walczyć o swoją małą przestrzeń i dochodzi wtedy do konfliktu.

Sala Popowo Borowe Nasielsk

Przecież my działamy na podstawie i zgodnie z prawem – powie jedna strona. W odpowiedzi, ta druga szukając poparcia dla swoich racji korzysta z drogi odwoławczej, wynajmuje adwokatów, płaci za ekspertyzy i wreszcie po długiej batalii wygrywa tę bitwę na drodze odwoławczej. Ale czy zostanie przyznana im racja? Przykłady protestów w sprawie Jaskółowa czy sali gimnastycznej w Popowie Borowym, pokazują że władza jednak może coś zrobić. Ale jeżeli zaangażowana jest już tylko nieliczna grupa mieszkańców, jak ma to miejsce np. przy „kumulacji” inwestycji w Psucinie, kurników w Mazewie czy prób uzyskania informacji o środkach zewnętrznych, okazuje się, że mieszkańcy sobie, a władza sobie.

Stop dla wysypiska w Jaskółowie / Nasielsk
Stop Wysypisku Jaskółowo

Pomimo przegranych spraw w SKO, a nawet w NSA – nie zamierza ustąpić i dalej jest przeświadczona o słuszności wydanych decyzji.

W kolejnym wyzwaniu zwracamy się do pana Burmistrza Nasielska o większą empatię i realizowanie wyroków oraz orzeczeń. Zwracamy się do Radnych gminy Nasielsk, aby zaangażowali się w sprawy mieszkańców, spróbowali chociaż z nimi porozmawiać i pomóc w rozwiązaniu ich problemów. W przeciwnym razie powiedzenie: „Sąd sądem, a sprawiedliwość musi być po naszej stronie” – nadal będzie aktualne.

Stowarzyszenie Aktywny i Czysty Nasielsk