Relacja z XVIII sesja Rady Miejskiej w Nasielsku – cz. 1

„W poprzedniej kadencji wynosiły one 70 mln, a teraz po dwóch latach jest ich ok. 2,5 mln.”

radny Andrzej Pacocha

XVIII sesja Rady Miejskiej w Nasielsku odbyła się 29 maja 2020 r. Po raz kolejny z uwagi na zagrożenie epidemiczne, została zwołana przez przewodniczącego Rady Miejskiej w trybie zdalnym.

Na wniosek burmistrza Nasielska, radni podjęli uchwałę o przeznaczeniu 100 tys. zł na pomoc rzeczową dla powiatu Nowy Dwór Mazowiecki, który w tym roku wymieni chodnik na ul. Piłsudskiego. Radny Czyż dopytał czy jest szansa, aby chodnik został przedłużony do ul. Wieloowocowej, ale burmistrz Nasielska stwierdził, że „inwestycja będzie dopiero wyceniana i jest na to mała szansa”.

Dlaczego gmina Nasielsk ma dokładać swoje środki do drogi powiatowej – zapytał radny Pacocha. Pan burmistrz Nasielska odpowiedział, że gmina podpisuje porozumienie z zarządem powiatu i województwa, bo to jest możliwość na pozyskanie środków zewnętrznych.

Ulica Piłsudskiego w Nasielsku

Obecna na sesji pani Nojbert, która jest w zarządzie powiatu wyjaśniła, że było bardzo trudno przekonać radę powiatu, aby sfinalizować remont tego chodnika w czasie pandemii. Pani radna zadeklarowała, że będzie się starać razem z radnym Kasiakiem, aby chodnik został przedłużony.

Radni Domała i Kordowski byli zaskoczeni wypowiedzią pana Pacochy i uważają, że należy wspierać wspólne inwestycje, tym bardziej, że będą one służyły naszym mieszkańcom. Pan Pacocha odnosząc się do tych wypowiedzi stwierdził, że gdyby było tak dobrze z pozyskiwaniem środków przez powiat, to byłyby one na dużo wyższym poziomie. „W poprzedniej kadencji wynosiły one 70 mln, a teraz po dwóch latach jest ich ok. 2,5 mln.”.

Do tej uchwały były jeszcze pytania, ale pan Lubieniecki nie dopuścił do dalszej dyskusji i zarządził głosowanie.

W wolnych wnioskach, Radny Czyż dopytał panią Monikę Nojbert o planowaną długość wymiany chodnika. Radna powiatu odpowiedziała, że po wstępnym rozeznaniu cenowym zostanie wymienione ok. 350 mb chodnika – mniej więcej do osiedla Piłsudskiego.

Z działalności pomiędzy sesjami, swoje sprawdzania złożyli przewodniczący Rady Miejskiej w Nasielsku oraz burmistrz Nasielska.

Pan Lubieniecki z uwagi na zagrożenie epidemiczne swoją działalność pełnił w Urzędzie Miejskim w Nasielsku podpisując dokumenty oraz pomagając w dystrybucji maseczek ochronnych.

Pan burmistrz przedstawił organizację pracy Urzędu Miejskiego w Nasielsku i obsługi interesantów, dla których zostały wyznaczone trzy stanowiska, a jeżeli sytuacja tego wymaga zostają poproszeni do wydziału.

Pan Ruszkowski poinformował, że wykonywane są badania personelu Oświaty, aby wykluczyć ewentualne osoby, które mają zajmować się opieką dzieci i młodzieży. Badania te wykonywane są na własny koszt samorządu.

W większości uchwały zostały podjęte bez żadnej dyskusji lub po krótkim rozwianiu wątpliwości przez Kierowników Wydziałów, natomiast przy uchwale dotyczącej drastycznego wzrostu opłaty za odpady komunalne, pytania miało dwóch radnych. Pan Czyż zapytał o informacje na stronie Urzędu Miejskiego w Nasielsku, z której wynika, że 15% mieszkańców nie płaci za odpady. Burmistrz Nasielska odpowiedział, że te osoby „mają meldunek, ale nie przebywają na tym terenie i nie mają złożonej deklaracji”, a radny Świderski zapytał ile osób zalega z opłatami? Burmistrz na to pytanie z pamięci nie potrafił odpowiedzieć.

Przy uchwalaniu planu pracy komisji rewizyjnej, radny Kordowski zadał pytanie: czy przy obszernych tematach, komisja da sobie rade w tym roku? Radny Brodowski – przewodniczący komisji – cytując słowa znane z kampanii wyborczej, stwierdził, że „damy radę”. Radny Świderski zapowiedział złożenie wniosku do komisji o kontrolę jednej z jednostek organizacyjnych gminy. (cdn.)

Stowarzyszenie Aktywny i Czysty Nasielsk