Fort III Pomiechówek – tragiczna historia

Fort III Pomiechówek przez blisko 75 lat skrywał za swoimi murami tragiczną historię. Choć jego pierwotnym przeznaczeniem miała być obrona Twierdzy Modlin, to dramatyczne wydarzenia miały tu miejsce w latach 1941 – 1945. Na początku pełnił funkcję obozu dla przesiedleńców i miejsca przetrzymywania Żydów (1941). Od 1942 roku było to już więzienie karno – śledcze, które działało niemal do ostatnich dni II wojny światowej. W trakcie funkcjonowania więzienia dochodziło wielokrotnie do masowych egzekucji (m.in. 06.1943 – 172 osoby, 08.1943 – 150 osób, 11.1943 – 300 osób, 01.1944 – 193 osoby, 07.1944 – 281 osób).

Ale historia Fortu III Pomiechówek to historia każdej z 50 tysięcy osób, która przeszła przez katorgę więzienia. Z racji pierwotnego przeznaczenia Fortu warunki dla więźniów były tragiczne. Ciemne, wilgotne i przeludnione tunele, w których przetrzymywani byli więźniowie stanowiły warunki niezwykle trudne do zniesienia. Szacuje się, że przez te lata śmierć poniosło 12 tysięcy osób, głównie z północnego Mazowsza. W celi śmierci, którą był ciemny tunel, zachowały się do dzisiaj wyryte w tynku nazwiska skazańców. Wielu z nich dodatkowo odznaczało kolejne dni spędzone w celi w oczekiwaniu na wykonanie wyroku.

Historia Fortu jest o tyle bliska części mieszkańcom gminy Nasielsk, gdyż dotyczy także ich przodków.

Dzięki ogromnemu zaangażowaniu Fundacji Fort III Pomiechówek (w tym mec. Piotra Jeżółkowskiego i dr Piotra Oleńczaka) możemy poznać tragiczną historię więźniów przetrzymywanych przez Niemców w trakcie II wojny światowej. W ostatnią sobotę 20 czerwca wzięliśmy udział w spotkaniu historycznym, które prowadził dr Piotr Oleńczak. A my możemy zaprosić państwa do obejrzenia naszej fotorelacji. W tym dniu była również obecna ekipa filmowa Instytutu Pamięci Narodowej i w niedalekiej przyszłości będzie można zobaczyć dokument o historii Fortu III Pomiechówek.

Fundacja Fort III Pomiechówek organizuje kolejne zwiedzania. Najbliższe odbędzie się już 27 czerwca (godz. 10:00 i 13:00), które poprowadzi pan Piotr Skonieczny. Informacje: https://www.facebook.com/events/586487075335280/

Stowarzyszenie Aktywny i Czysty Nasielsk