Relacja z XVIII sesja Rady Miejskiej w Nasielsku – cz. 4

„Lustro wody w ujęciach wody obniżyło się o 4 m”

burmistrz Nasielska Bogdan Ruszkowski

W sprawach różnych XVIII sesji Rady Miejskiej w Nasielsku było poruszanych bardzo dużo tematów. Dla czytelniejszego przekazu podzieliliśmy ją na trzy części.

Nawiązując do akcji MLKS Żbik Nasielsk, radny Kordowski zaproponował postawienie więcej takich serc i wspieranie podobnych akcji.

Radny Czyż zapytał burmistrza o zakończenie prac przy remoncie domu nauczyciela. „Kiedy zostanie przekazany budynek do użytkowania, czy prace przy ogrodzeniu, demontażu śmietnika prowadzi ta sama firma czy jest to inny wykonawca oraz czy ogrodzenie, które powstaje zostało skonsultowane z projektantem budynku”. Kolejne pytanie dotyczyło wyników budowy cmentarza i badań geotechnicznych oraz jakie są uwarunkowania sanepidu, które otrzymaliśmy. „W Życiu Nasielska ukazał się artykuł Prezesa Żbika pana Prusinowskiego o problemach finansowych klubu. Czy pan burmistrz planuje wsparcie dla Żbika”?

Pan Ruszkowski odpowiedział, że budynek domu nauczyciela jeszcze nie jest odebrany. Na cmentarz sanepid wyjątkowo zgodził się na lokalizacje. Jeżeli chodzi o płot, to organizuje to pani dyrektor ze wsparciem wydziału inwestycji. Odnosząc się do ostatniego pytania, burmistrz zapewnił, że jest w bezpośrednim kontakcie z Prezesem Żbika, który szuka wsparcia nie tylko w samorządzie.

Radny Czyż dopytał czy po decyzji sanepidu, gmina będzie wykonywać kolejne kroki? Burmistrz odpowiedział, że będzie wykonywał czynności aby cmentarz można było uruchomić.

Radny Czyż zapytał czy gmina może pomóc mieszkańcom w przeniesieniu słupa energetycznego, który stoi na środku drogi ul. Polnej przy budowanej myjni (koło LOK). Burmistrz Nasielska odpowiedział, że przeniesieni takiego słupa jest czasochłonne i wiąże się z kosztami gminy.

Radny Świderski zapytał czy gmina jest przygotowana na przeprowadzenie wyborów Prezydenckich w dniu 28 czerwca? Burmistrz odpowiedział, że przez 36 lat pracy w samorządzie nie spotkał się z takim chaosem. Do tych wyborów przygotowujemy się razem z sekretarzem gminy i mamy nadzieję, że odbędą się one w sposób demokratyczny, a co najważniejsze z zachowaniem bezpieczeństwa.

Radny Domała nawiązał do odpowiedzi jaką otrzymał od Zarządu Dróg Wojewódzkich w sprawie montażu lustra przy wyjeździe z przedszkola na ul. Warszawską. „Zarząd nie widzi potrzeby takiego montażu, ale czy my jako gmina możemy coś w tej sprawie zrobić, aby poprawić bezpieczeństwo”. Burmistrz Nasielska odpowiedział, że „priorytetem jest bezpieczeństwo i tak powinniśmy działać. Progi zwalniające zamontowane przy przedszkolu, ograniczają rozwinięcie prędkości, a w lustro większość kierowców nie patrzy. Będziemy tę sprawę monitować, ale wolałbym, aby to zadanie sfinalizowało województwo, a nie gmina”.

Radny Pietras zapytał o plan działania gminy na wypadek suszy. Pan Pietras nawiązał do coraz częstszych okresów bez deszczu, które powodują wzrost cen żywności i wypłatę odszkodowań. „Czy komisja rolnictwa dyskutowała nad rozwiązaniem tego problemu?”

Niski poziom wody w gminie Nasielsk

Burmistrz Nasielska odpowiedział, że „przewidując pewne rzeczy, wszystkie stacje uzdatniania wody zostały zmodernizowane ze środków zewnętrznych jeszcze przed moją kadencją. Problem ten z roku na rok narasta”. Pan burmistrz powiedział, że obecnie trwają rozmowy z osobami, które rozwiążą ten problem kompleksowo, bo lustro wody w ujęciach wody obniżyło się o 4 m. „Mamy zrobioną dokumentację i będę chciał zrobić jeszcze jeden odwiert w Nunie” Pozostałe ujęcia również są analizowane, ale potrzebny jest fachowiec, aby zaplanować działania i w perspektywie 20 lat zabezpieczyć miasto i gminę w wodę aby woda nie uciekała, a została wykorzystana. „Aby wesprzeć retencję chcemy wesprzeć z dofinansowań rolników i działkowców w budowę bardzo małych zbiorników wodnych”.

Radny Pacocha zapytał czy uroczystości w Borkowie związane z obchodami 100 rocznicy „Bitwy nad Wkrą” nie są zagrożone? Drugie pytanie dotyczyło „problemów z płatnościami” dla usługodawców przez Urząd Miejski w Nasielsku.

„Uroczystości w Borkowie mogą być zagrożone tylko przez kwestię koronawirusa, a ja wykonuje uchwałę Rady Miejskiej związaną z przeniesieniem pomnika” – odpowiedział pan Ruszkowski. „Gmina nie ma żadnych zaległości względem żadnego podmiotu i na bieżąco reguluje swoje płatności”.

Radny Czyż odniósł się do postu Aktywny i Czysty Nasielsk, który opublikował koszty projektów niezrealizowanych na kwotę 2,5 mln zł. „Czy mógłby pan burmistrz się do tego odnieść”. „Nie znam nie czytałem” – odpowiedział pan burmistrz. Przewodniczący Rady Miejskiej odniósł się do tego i zasugerował aby Aktywny i Czysty Nasielsk informował o pozytywnych skutkach działania gminy jak np. tej która dotyczyła pomocy z tytułu uwolnienia od podatków osób poszkodowanych z koronawirusem.

Radny Domała zapytał o skład „Gminnej rady sportu” w której wchodzi członek z komisji Rady Miejskiej w Nasielsku. „Jestem wiceprzewodniczącym tej komisji i nic mi nie wiadomo o Gminnej radzie sportu. Kto wybierał do tego gremium członka komisji”?

Kierownik Miller odpowiedział, że od przewodniczącego (radny Sawicki – autor) otrzymaliśmy na piśmie propozycje. Radny Domała „moje życie i mojej rodziny jest związane ze sportem i szkoda, że ja jako wiceprzewodniczący nie dowiedziałem się o takim wyborze”.

Radny Pietras poprosił burmistrza, aby informacja o pozyskanych środkach przez gminę Nasielsk w latach 2018-2019, którą otrzymał była umieszczona zgodnie z przepisami na BIP i dostępna dla mieszkańców. Burmistrz obiecał wyjaśnienie tej informacji.

Radny Fronczak zadał pytanie, które od lat zadaje czyli przejęcie terenów od PKP. Burmistrz Nasielska odpowiedział, ze jeszcze przed epidemią był u pana wojewody „i pierwsze jaskółki są tzn. trwają przygotowania abyśmy stali się właścicielami terenu po byłej wąskotorówce, pani kierownik na bieżąco sprawy uściśla, ale kiedy decyzja zapadnie, pewnie musimy poczekać.”

Stowarzyszenie Aktywny i Czysty Nasielsk