Relacja z XVIII sesja Rady Miejskiej w Nasielsku – cz. 5

„Środki na tę inwestycje są w budżecie i kiedy się ona rozpocznie”?

radny Andrzej Pacocha

Radny Pietras nawiązując do porozumienia gminy i powiatu na zadanie wymiany chodnika, zapytał burmistrza Nasielska czy rozważa kontynuację takiej współpracy przy położeniu asfaltu przez las chrcyński. „W ubiegłym roku rozmawiałem z wicestarostą Nowego Dworu Mazowieckiego panem Calakiem i on jest za takim porozumieniem”. Burmistrz Nasielska odpowiedział, że dotychczas była przestrzegana zasada, że gmina dokłada do chodników, a nie do dróg. Pan Ruszkowski rozwinął temat pieniędzy: „To wszystko co wykonujemy, to są podatki naszych mieszkańców. Mnie czasami irytuje, że gmina coś dołoży, powiat czy województwo. To są nasze podatki”.

Radny Szarszewski nawiązał do kwoty w budżecie 2850000 zł. przeznaczonej na modernizację dróg gminnych. „Czy jest już lista tych dróg i czy radni mogą się jej przyjrzeć, aby nie było komentarzy, że wylewamy asfalt na asfalt”. Burmistrz Nasielska odpowiedział, że poza ul. Wiejską, która jest zgłoszona do przetargu i która jest łącznikiem dla wielu mieszkańców Nasielska ze stacją, nie ma innych planów. „Reszta ulic czeka, bo być może te pieniądze trzeba będzie przekazać na duże obciążenia związane z koronawirusem i utratą dochodów, która w kwietniu wyniosła 640 tys. zł. 40% z PIT”.

Pan radny Szarszewski kontynuując ten temat zapytał „czy przed przystąpieniem przetargu, komisja infrastruktury zostanie o tym powiadomiona”? Burmistrz stwierdził, że już na to pytanie odpowiedział i po raz drugi przekazał informację, że nie wie czy przetargi będą.

Radny Lubieniecki odniósł się do słów przedmówcy. „Nie jest ujmą wylewać asfalt na asfalt. Bo jeżeli za remont asfaltu płaci się 80 zł za m2, a za nowy asfalt 40 zł, to byłoby niegospodarne łatać, a nie wylać nowego”.

Radny Kordowski zapytał burmistrza Nasielska czy planuje wysłanie pisma do Wód Polskich o oczyszczenie rzeki Nasielnej? Drugie pytanie dotyczyło możliwości wykupu gruntu na poszerzenie drogi ul. Garbarskiej. Burmistrz odpowiedział, że trwają rozmowy z właścicielem aby wykupić ten teren i poprawić bezpieczeństwo na tej ulicy. Odnosząc się do tematu Wód Polskich, burmistrz stwierdził, że w obecnej strukturze nie jest to takie łatwe, ale zwróci się ponownie do tej instytucji.

Wniosek radnego Kordowskiego poparł radny Czyż odnosząc się do tej drogi jako ważnego łącznika pomiędzy ulicami Staszica i Piłsudskiego w Nasielsku, na której jest wzmożony ruch samochodów.

Radny Pacocha zapytał o obiecywany w kampanii wyborczej remont ulicy Leśnej w Nasielsku i obietnicy dwóch gentelmanów, którzy obiecali, że w ciągu roku ta ulica będzie zrobiona. Środki na tę inwestycje są w budżecie i kiedy się ona rozpocznie?

„Ulica Leśna jest jedną z najstarszych w Nasielsku”. Uwagi proceduralne spowodowały przesunięcie tych prac. Burmistrz Nasielska poprosił pana radnego Pacochę o wsparcie w tym temacie.

Stowarzyszenie Aktywny i Czysty Nasielsk