Kto „wkręcił” burmistrza Nasielska?

Zaniepokojeni możliwym sabotażem w Gminie Nasielsk, zwróciliśmy się do dziennikarzy, aby sprawdzili czy u Wojewody Mazowieckiego „jacyś mieszkańcy” działają na niekorzyść pana Burmistrza Nasielska Bogdana Ruszkowskiego, a przede wszystkim na niekorzyść mieszkańców Gminy Nasielsk.

Przypomnijmy, że na ostatniej sesji Rady Miejskiej w Nasielsku, pan Ruszkowski powiedział:

„Nieprzyjemną miałem sytuację, gdzie sąsiad z sąsiedniej gminy powiedział mi, że nawet moi mieszkańcy są u Wojewody i mówią, żeby Burmistrza zmiękczyć i nie dawać mu środków w chwili obecnej.”.

Burmistrz Nasielska

Biuro prasowe Wojewody Mazowieckiego informuje, że Wojewoda nie spotykał się z mieszkańcami Nasielska w sprawie przyznawania środków zewnętrznych. Nasze miasto otrzymuje środki zewnętrzne, a pomoc Wojewody jest bliska 31,5 mln zł.

Odpowiedź prasowa Wojewody w sprawie nieprzyznawania środków gminie Nasielsk

Jedyny powód rozpatrywania wniosków ze skutkiem negatywnym są braki formalne lub niespełnienie kryteriów programu przez nasielski samorząd.

Stowarzyszenie Aktywny i Czysty Nasielsk