Czy gmina Nasielsk może łamać Konstytucję i Ustawę o samorządzie gminnym?

Przed XVII sesją Rady Miejskiej w Nasielsku opublikowaliśmy na naszym profilu opinię prawną mec. Karola Podgórnego w której znalazły się m.in. informacje, że bez zmiany statutu Gminy Nasielsk nie można przeprowadzać zdalnej sesji oraz że ustawa o Covid-19 zezwalająca na przeprowadzanie zdalnej sesji w żadnym swoim zapisie nie wyłącza stosowania ustawy o samorządzie gminnym zapewniającym mieszkańcom swobodny dostęp do sesji i komisji Rady Miejskiej w Nasielsku.

W niniejszej sprawie wypowiedział się Rzecznik Praw Obywatelskich dr hab. Adam Bodnar. Rzecznik w piśmie do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 09.06.2020 pisze m.in.:

„Należy w szczególności wyraźnie podkreślić, że przepis art. 15zzx ustawy o przeciwdziałaniu COVID-19 nie odnosi się do innych zasad odbywania obrad organów samorządu terytorialnego, w tym m.in. do zasady jawności działania organów gminy, w związku z czym nie powinien być on stosowany w sposób wyłączający możliwość udziału obywateli w tych obradach. Zasada jawności wynika wprost z przepisu art. 11b ustawy o samorządzie gminnym, zgodnie z którym „działalność organów gminy jest jawna”, a „ograniczenia jawności mogą wynikać wyłącznie z ustaw” (ust. 1). W ustępie drugim tego przepisu wskazano przy tym wyraźnie, że „jawność działania organów gminy obejmuje w szczególności prawo obywateli do uzyskiwania informacji, wstępu na sesje rady gminy i posiedzenia jej komisji”.

dr hab. Adam Bodnar

Dlaczego o tym piszemy? Chcemy zwrócić uwagę, że pomimo pandemii nikt nie zabrał nam, mieszkańcom gminy Nasielsk praw obywatelskich. Nawet ustawa o Covid-19. Smutne niestety jest to, że nasz nasielski urząd takie autorytety jakim niewątpliwie jest Rzecznik Praw Obywatelskich ma za nic.

Czy gmina Nasielsk może łamać Konstytucję i Ustawę o samorządzie gminnym?

Mimo tego, że Urząd Miejski w Nasielsku dysponuje owymi pismami Rzecznika to w dniu 03.07.2020 r. na Komisję Skarg nie został wpuszczony pełnomocnik osoby, która złożyła skargę. Ot – Nasielska wykładnia prawa. Wiceburmistrz Nasielska pan Kordulewski powiedział, że mają swoje wewnętrzne wytyczne. Niedługo kolejne obrady komisji. Czy pan Wiceburmistrz nadal będzie blokował udział mieszkańcom prawo uczestnictwa łamiąc prawo? Czy urzędnicy nasielscy stanowią prawo nad obowiązujące ustawy? Nie takiego działania Wiceburmistrza Kordulewskiego spodziewaliśmy się w stosunku do mieszkańców.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Nasielsku pan Lubieniecki nie potrafił nam wytłumaczyć na jakiej postawie art. 11b ustawy wspomnianej przez Rzecznika Praw Obywatelskich miałby nie obowiązywać w gminie Nasielsk. Być może chodzi o tajemnicze wytyczne zasłyszane od pana Kordulewskiego?

Zamieszczamy link do stanowiska Rzecznika Praw Obywatelskich oraz link do pism wysłanych w niniejszej sprawie przez Rzecznika do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz do Zarządu Związku Miast Polskich.

Stowarzyszenie Aktywny i Czysty Nasielsk