Wzrost opłat w gminie Nasielsk za wywóz nieczystości płynnych

Czy koszt życia w gminie Nasielsk już niedługo będzie porównywalny do życia w naszej stolicy – Warszawie?

Z dużym prawdopodobieństwem na dzisiejszej sesji (9.07.2020) radni pochylą się nad projektami dwóch uchwał, które dotyczą podniesienia maksymalnych stawek opłat za opróżnianie i transport nieczystości płynnych na terenie gminy Nasielsk. Czyli w skrócie – za opróżnianie naszego „szamba”.

Radni zaopiniowali pozytywnie projekt uchwały, w której górna stawka za wywóz nieczystości płynnych to 55zł. A jak to wygląda dziś? Obecna uchwała mówi o górnej stawce w wysokości ~23 zł.

Opłaty w gminie Nasielsk za wywóz nieczystości płynnych

Jak to przełoży się na 4 osobową rodzinę?

Przyjmijmy, że średnio 4 osobowa rodzina wywozi w miesiącu 10m3 nieczystości. Przy drugim wariancie koszt wywozu to aż 550 zł (to o 320 zł więcej niż dzisiaj‼️).

Doliczmy jeszcze znaczącą podwyżkę z początkiem roku za wywóz śmieci (26 zł od osoby) to już stałe miesięczne kwoty wynoszą 654 zł. A gdzie woda, prąd, gaz czy podatek od nieruchomości (który również niedawno znacząco wzrósł)?

Rodziny będą musiały mocno zacisnąć pasa… oczywiście to wariant pesymistyczny. Ale kto nam zagwarantuje, że firmy nie będą dążyły do osiągnięcia tych maksymalnych stawek? Wszak to dla nich biznes.

I oby kolejnym tematem, który podejmiemy jako stowarzyszenie nie było „Nasielna i nasielskie rowy zalane ściekami bytowymi„.

Stowarzyszenie Aktywny i Czysty Nasielsk