Relacja z Komisji Infrastruktury i Porządku Publicznego Rady Miejskiej w Nasielsku z 7.07.2019

„Zacznijmy robić projekt. W tym roku już i tak nie zdążymy zrobić placu zabaw. Myślę, że na wiosnę będzie jak znalazł. Bardzo bym prosił pana burmistrza o ogłoszenie przetargu na projekt gminnego placu zabaw dla dzieci”

radny Dariusz Kordowski

W budżecie 2019 roku było 250 tys. zł. z przeznaczeniem na plac zabaw. Wniosek radnego Kordowskiego był złożony równo rok temu, aby z części tej kwoty zrobić projekt placu zabaw z prawdziwego zdarzenia koło DPS w Nasielsku.

Przypominamy to głosowanie dlatego, że zostało ono przyjęte jednogłośnie (7 głosów za) przez członków Komisji Infrastruktury, a umowa z projektantem została podpisana na kwotę 86,1 tys. zł.

Mamy nadzieję, że przypomnienie tej sytuacji pozwoli radnym nasielskim: Brodowskiemu, Dłutowskiemu, Lewandowskiemu oraz Sawickiemu wytłumaczyć się na najbliższej sesji z dwóch odmiennych głosowań. Być może przypomnienie tej sytuacji pozwoli również im na zmianę swojej ostatniej decyzji?

Plac przy DPS w miejscowości Nasielsk - miejsce gdzie miał powstać plac zabaw

Stowarzyszenie Aktywny i Czysty Nasielsk