Kiedy sprawozdanie Komendanta Straży Miejskiej w Nasielsku?

W ostatnich dniach grudnia ubiegłego roku, radni Rady Miejskiej w Nasielsku zdecydowali o powołaniu jednoosobowej Straży Miejskiej w Nasielsku.

Kontrowersji oraz głosów niezadowolenia, a nawet zainteresowania mediami było sporo https://www.facebook.com/AktywnyCzystyNasielsk/videos/589586688441647/

Czy decyzja radnych była słuszna czy nie, to oceni przyszłość, a na pewno pomocne będzie sprawozdanie Komendanta ze swojej działalności, które raz na pół roku ma obowiązek składać i przedstawiać radnym. Minęło siedem miesięcy, a z informacji jakie uzyskaliśmy radni nie mieli jeszcze okazji zapoznać się ze sprawozdaniem.

Za wykonanie uchwał odpowiedzialny jest Burmistrz Nasielska – bezpośredni przełożony pana Komendanta.

Straż Miejska w Nasielsku

PS. My ze swojej strony dziękujemy panu Komendantowi m.in. za podjęcie działań i wyeliminowanie cieknących fekalii na ul. Warszawskiej.

Stowarzyszenie Aktywny i Czysty Nasielsk