Historia Bitwy o Nasielsk – część 4

W 100- lecie Bitwy o Nasielsk chcielibyśmy w kilku odsłonach przybliżyć Państwu świadectwa walk, meldunków, a także wizyt dostojnych postaci na nasielskiej ziemi, zawarte w relacjach: reporterów wojennych, literatów, polityków, żołnierzy, fotografów oraz historiografów wojskowości.

W dniu dzisiejszym fragment „Zarys historii wojennej pułków polskich 1918-1920” – 68 Pułk Piechoty, Wojskowe Biuro Historyczne, opr. porucznik Kazimierz Plasota Warszawa 1929.
Przyjemnej lektury☕️

Naczelny Wódz dał 5 armji w bitwie warszawskiej zadanie bronienia Warszawy od obejścia od północy. W oparciu na twierdzę Modlin, armja ta przeszła do natarcia na Nasielsk i Ciechanów, by wiązać skierowane w obchód Warszawy z północy główne siły sowieckie i tem umożliwić decydujące uderzenie, osobiście kierowanej przez Naczelnego Wodza grupy manewrowej znad Wieprza.

68 pułk piechoty(…) otrzymuje zadanie zaatakować wieś Toruń i nacierając na Nasielsk, ułatwić ruch sąsiedniej 9-tej dywizji piechoty. Zadanie to zostaje przez pułk wykonane.

Natarcie wykonują o godzinie 17-tej minut 20 I i II Bataljony w pierwszej linji na lewo od toru kolejowego, III bataljon pozostaje w odwodzie dowódcy XXXIII brygady. Odwód pułku stanowi 4-a kompanja ciężkich karabinów maszynowych i kompanja techniczna.

W ciągu 45 minut nieprzyjaciel zostaje złamany wieś Toruń zajęta. Piechota sowiecka stara się ją odebrać. Kapral Koza z plutonem karabinów maszynowych nie opuszcza swego stanowiska i skutecznie odpiera wszystkie ataki , zmuszając nieprzyjaciela do odwrotu. O godzinie 20 zajmuje pułk stanowiska na wzgórzach przed wioskami Miękorzynem i Zaborzem i tam się okopuje. Straty w pierwszym dniu były znaczne, wynosiły około stu poległych i rannych, w tem dwóch oficerów, porucznik Dowbecki i podporucznik Kossecki.

Następnego dnia tj. 16 sierpnia, pułk nadal atakuje w kierunku Nasielska. Ugrupowanie do natarcia jak dnia poprzedniego, z tą różnicą, że III Bataljon pozostaje w odwodzie pułku. Została również nawiązana łączność patrolami z 9-tą dywizją piechoty na wschód od rzeki Wkry. W myśl planu natarcia pierwszem zadaniem było osiągnąć linję na wysokości dworca kolejowego w Nasielsku.

Po dokonaniu tego zmienić kierunek natarcia północny na wschodni, przegrupować się, uderzyć o godz.15-tej na Nasielsk, zdobyć go i obsadzić tymczasowo pozycje na wschód od Nasielska. Początkowo nieprzyjaciel stawiał silny opór, który jednak szybko zostaje złamany. Pułk zdobywa kolejno wioski, Dębinki, Morgowo i Morgi i po zaciętej walce opanowuje dworzec w Nasielsku. Atak wspierają z powodzeniem samoloty, które szerzą panikę w szeregach cofającego się wroga.

Witany entuzjastycznie przez ludność, która obsypuje żołnierzy kwiatami pułk przemaszerował przez miasto.(…) Bezpośrednio po zdobyciu Nasielska przyjechał do dowództwa pułku szef sztabu 5-tej Armji, który dziękował dowódcy pułku za odniesione zwycięstwo, podziwiając waleczność żołnierzy, przy czem wyraził się:
„Przez zdobycie Nasielska uratowaliście nie tylko Warszawę ale i wasz Poznań”.

Dzień rozpoczęcia kontrofensywy i zdobycia Nasielska uważa 68 Pułk Piechoty jako szczególnie doniosły dla siebie i dlatego też w tym dniu, tj. 16 sierpnia, obchodzi corocznie swoje święto pułkowe. (cdn.)


Wszystkie artykuły, które opublikowaliśmy znajdują się po linkiem https://www.aktywnynasielsk.org.pl/

Stowarzyszenie Aktywny i Czysty Nasielsk