Odpowiedź Burmistrza Nasielska na petycję w sprawie placu zabaw

W dniu wczorajszym na stronach Urzędu Miejskiego w Nasielsku znalazła się odpowiedź Burmistrza Nasielska na petycję, w której wyraziliśmy sprzeciw wobec sprzedaży pięknego placu położonego obok DPS (przy rondzie). Miejsce to powinno być przeznaczone pod rekreację i plac zabaw dla wszystkich mieszkańców gminy Nasielsk. Przypominamy, że petycję poparło ponad 1500 osób!

W odpowiedzi otrzymaliśmy informację, że zgodnie z decyzją radnych plac nie zostanie sprzedany oraz, że dla działki 604/2 została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pod budowę placu zabaw.

Odpowiedź Burmistrza Nasielska na petycję stowarzyszenia Aktywny i Czysty Nasielsk

W dniu 23 lipca burmistrz Ruszkowski na posiedzeniu Gminnej Rady Sportu (już po decyzji radnych) stwierdził, że lokalizacja placu zabaw w tym miejscu jest bezsensowna, a plac zabaw znajdzie się na terenie Stadionu Miejskiego w Nasielsku. Dla nas w dalszym ciągu jest to niezrozumiałe (bo po co w takim razie była umowa z projektantem na 86 100 PLN?), co opisaliśmy już we wcześniejszym poście: https://www.aktywnynasielsk.org.pl/2020/07/24/czy-burmistrz-nasielska-wybuduje-plac-zabaw/

Czy można uznać to za dobry znak? My mamy wątpliwość.

Wypowiedź Przewodniczącego Rady Miejskiej pana Lubienieckiego również chyba nie wróży wiele dobrego. Na nadzwyczajnej sesji stwierdził, że „1500 osób na 7 tysięczne miasto i 20 tysięczną gminę to nie jest aż taki zawrotny wynik, żeby po prostu tym się sugerować. Ale skoro mieszkańcy miasta chcą, żeby tak było trudno. Niech będzie tak. Zobaczymy, czas pokaże”. Więcej na: https://www.aktywnynasielsk.org.pl/2020/07/17/plac-przy-dps-w-nasielsku-ocalony-rada-miejska-chce-placu-zabaw/

Dokładnie – czas pokaże czy My – mieszkańcy mamy wpływ na losy naszej gminy. Czy nie jest tak, że po wyborach nikt się z naszym zdaniem już nie liczy? Czy tak wygląda samorząd i demokracja w nasielskim wykonaniu?

My w każdym razie jeszcze czekamy, aż petycja, która tak gremialnie nasielszczanie podpisali, zajmie się gminna Komisja skarg, wniosków i petycji. Mamy nadzieję, że poznamy stanowisko Rady Miejskiej w Nasielsku już wkrótce.

Stowarzyszenie Aktywny i Czysty Nasielsk