Władza samorządowa po nasielsku

Czy nasza władza samorządowa ustanawia nowe zasady demokracji? Sprawa wydaje się bardzo prosta i nawet powoływanie się na art. 15zzx tzw. ustawy COVID-19 nie upoważnia Przewodniczącego Rady Miejskiej Pana Jerzego Lubienieckiego do ich „swobodnego” interpretowania.

Już dawno informowaliśmy – powołując się na opinię prawną mecenasa Karola Podgórnego oraz stanowisko Rzecznika Praw Obywatelskich dra hab. Adama Bodnara – że udział w sesjach oraz komisjach Rady Miejskiej w Nasielsku przysługuje wszystkim obywatelom.

W dniu dzisiejszym odbędzie się sesja Rady Miejskiej w Nasielsku. W porządku obrad po raz kolejny zabrakło punktu „Sprawy różne” – brak takiego punktu jest łamaniem Statutu Gminy Nasielsk (§ 32). To odbiera mieszkańcom możliwość zabrania głosu, pomimo zapewnień radnych, że taki głos będą mieli. Łamiąc Statut Gminy mieszkańcom pozostaje tylko biernie przysłuchiwanie się sesji w Internecie.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Nasielsku został wezwany przez Rzecznika Praw Obywatelskich do udzielenia wyjaśnień w sprawie odmowy wstępu na posiedzenia Rady Miejskiej. Pomimo, że pismo było wysłane ponad miesiąc temu, to odpowiedzi nadal nie udzielono.

Stowarzyszenie Aktywny i Czysty Nasielsk