Czy działania Burmistrza Nasielska przełożą się na niższe opłaty za śmieci?

W dniu 2 września 2020 roku na oficjalnej stronie Urzędu Miejskiego w Nasielsku ukazała się informacja o tym, że Wydział Środowiska i Rozwoju Obszarów Wiejskich prowadzi szczegółowe kontrole dotyczące ilości osób zadeklarowanych do opłaty za odbiór nieczystości.

Choć sama idea takiej kontroli jest niewątpliwie słuszna i należy Urząd Miejski w Nasielsku za to pochwalić, to nas martwi ciągła zmienność stanowiska Burmistrza Nasielska w/w sprawie.

2 września Pan Burmistrz Ruszkowski pisze: „Nie ulega wątpliwości, że za osoby, które nie są wykazywane w naszej gminie jako wytwórcy odpadów, koszty ponosimy my wszyscy, którzy uczciwie wnosimy opłaty. Bez wątpienia ma to również wpływ na wysokość uchwalonej opłaty 26 zł od osoby.”

Natomiast w odpowiedzi na interpelację Radnego Czyża w dniu 11 maja 2020 roku Pan Burmistrz był łaskaw napisać „Opłaty w przypadku rozłożenia kosztów na większą ilość osób nie zmniejszyły by się drastycznie, gdyż różnice w ilości osób zameldowanych i zamieszkujących jak wykazał system kontroli nie są znaczące”.

2 września mogliśmy przeczytać: „Kontrole dotyczą każdej nieruchomości jednorodzinnej, a także każdej nieruchomości w zabudowie wielolokalowej (spółdzielnia i wspólnoty). Zdarza się, że mieszkanie jest wynajmowane i zamieszkuje w nim kilka osób, a zadeklarowana jest jedna osoba, albo wskazywane jest, że w mieszkaniu nikt nie zamieszkuje W takich przypadkach będzie brana pod uwagę przede wszystkim ilość pobranej wody.

Natomiast w maju Burmistrz Nasielska napisał: „Niemniej jednak w przypadku nieruchomości wielolokalowych musimy polegać głównie na oświadczeniach mieszkańców, gdyż ustawa wyraźnie wskazuje osoby zamieszkałe a nie zameldowane.

Czy od maja zmieniła się ustawa? Nie. Na tym przykładzie w sposób jaskrawy widać że Radny Czyż w maju, gdy zwracał uwagę Panu Burmistrzowi, że w kwestii gospodarki odpadami można i trzeba robić więcej miał absolutną rację.

Wywóz śmieci w Gminie Nasielsk

Cieszymy się jednak, że Pan Burmistrz Ruszkowski ze sztabem swoich pracowników Urzędu Miejskiego w Nasielsku potrzebował tylko 4 miesięcy, aby dojść do identycznych wniosków co Radny. Mamy nadzieję, że działania Burmistrza Nasielska wpłyną na niższe opłaty dla nas wszystkich – czy tak się stanie przekonamy się już niebawem podczas rozstrzygania przetargu na odbiór odpadów w roku 2021.

Stowarzyszenie Aktywny i Czysty Nasielsk