Czy Burmistrz Nasielska wyjaśni dług Nasielskiego Budownictwa Mieszkaniowego? Część 1

Prezes spółki Nasielskie Budownictwo Mieszkaniowe pani Agnieszka Malinowska reklamując zarządzaną przez siebie spółkę podkreśla, że z pomocą doskonałej kadry i dotychczasowych doświadczeń, rozwój NBM będzie procentować w przyszłości.

Aby sprawdzić sytuację finansową tej spółki, zwróciliśmy się o pomoc do biegłego rewidenta, który w oparciu o dostępne w Krajowym Rejestrze Sądowym dane finansowe nasielskiej spółki na potrzeby tego artykułu przeprowadził ich analizę.

Sprawozdanie finansowe informuje nas o tym, jaki majątek posiada spółka, skąd na to wzięła pieniądze, a także jak zakończyła ostatni rok działalności – za ile sprzedała, po ile kupiła i w końcu najważniejsze – ile na tym zarobiła. Wspomniane dokumenty dostarczają odbiorcom wielu ciekawych informacji

Nasielskie Budownictwo Mieszkaniowe Sp. z o.o. od czterech lat niestety nie zyskuje, tylko traci. Łączna strata za lata 2016-2019 wynosi 1,8 mln zł. W każdym roku z podanego przedziału NBM zanotowało więcej kosztów niż przychodów. Jaka jest zatem strategia tej spółki? Jakie ma plany i jakie postawiono cele przed jej zarządem, aby odwrócić ten nieszczęśliwy trend?

Nasielskie Budownictwo Mieszkaniowe

Bez szczegółowych pytań, które należałoby zadać zarządowi spółki, ale też i właścicielowi, nie dowiemy się dokładnie, jakie są przyczyny ponoszonych strat. Pamiętajmy, że zarząd to menadżer, który realizuje wizję właściciela. Właścicielem firmy zaś w tym przypadku jest gmina Nasielsk (Burmistrz) czyli tak naprawdę mieszkańcy, którzy poprzez dokonany wybór, oddali w ręce Burmistrza Ruszkowskiego tego rodzaju kompetencje. I na pewno chcieliby poznać przyczyny tego stanu rzeczy. Nie jest to łatwe, ponieważ próby kontroli NBM przez Radnych z Komisji Rewizyjnej są skutecznie studzone przez kancelarię prawną, która powołując się na przepisy stoi na stanowisku, że jest to niemożliwe. (więcej: https://www.aktywnynasielsk.org.pl/2020/06/23/relacja-z-xviii-sesja-rady-miejskiej-w-nasielsku-cz-3/)

Każda spółka ma obowiązek publikowania swoich sprawozdań finansowych we właściwym Krajowym Rejestrze Sądowym. Są to informacje ogólnodostępne. Studiując zamieszczone tam dane i liczby możemy dowiedzieć się nieco więcej o tej jednostce. Jednakże zdecydowanie większą wiedzę mielibyśmy, gdyby Nasielskie Budownictwo Mieszkaniowe zostało poddane badaniu przez biegłego rewidenta, czyli osobę, która sprawdziłaby wiarygodność zamieszczonych informacji oraz ich poprawność.

W przypadku spółek, których właścicielem jest organ samorządowy, to najlepsze rozwiązanie, aby wykazać, że pomimo trudności i złych wyników finansowych, sprawy mają się dobrze i tak jak podkreśla pani Prezes Malinowska „rozwój NBM będzie procentować w przyszłości”. Chcielibyśmy w te zapewnienia wierzyć. Dlaczego zatem tak się dzieje, że spółka od kilku lat przynosi straty liczone w tysiącach złotych? To pytanie zgodnie z sugestią radcy prawnego pana Nieściora, zadajemy publicznie Burmistrzowi Nasielska panu Ruszkowskiemu, który jednoosobowo pełni rolę zgromadzenia wspólników i może rozliczać Radę Nadzorczą Nasielskiego Budownictwa Mieszkaniowego oraz jej zarząd.
(cdn.)

Stowarzyszenie Aktywny i Czysty Nasielsk