Sprostowanie Radnego Rady Miejskiej w Nasielsku pana Rodryga Czyża

Sprostowanie pana Radnego Rodryga Czyża do udzielonego wywiadu.

W wywiadzie udzielonym Stowarzyszeniu Aktywny i Czysty Nasielsk na temat dawnego Domu Nauczyciela w wyliczeniu kar za przekroczenie terminu oddania budynku do użytkowania popełniłem błąd.

Bardzo za to Państwa przepraszam. Zamiast około 170 tys. zł kary za niedotrzymanie terminu, pan Burmistrz powinien jej naliczyć około 17 tys. zł.

Pomyłkę tłumaczę sobie tym, że przy innej inwestycji, gdzie naliczone zostały kary za przekroczenie terminu ( w Popowie Borowym) w umowie z Wykonawcą pan Burmistrz zagwarantował sobie 0,1% wynagrodzenia umownego za każdy dzień zwłoki (co dałoby około 170 tys. zł w przypadku remontu dawnego Domu Nauczyciela). Zastanawiające jest dlaczego przy tej inwestycji pan Burmistrz zrezygnował z kar umownych na identycznym poziomie. Kary umowne za przekroczenie terminu realizacji remontu dawnego Domu Nauczyciela są dziesięciokrotnie niższe niż w przypadku rozbudowy szkoły w Popowie Borowym i wynoszą 0,01% wynagrodzenia umownego za każdy dzień zwłoki.

Przy prawie milionowym kontrakcie pan Burmistrz zagwarantował nam tylko 85 zł za każdy dzień nie dotrzymania terminu.

Radny Rodryg Czyż