Czy Przewodniczący Lubieniecki tworzy w Nasielsku nowe prawo?

Pamiętają Państwo petycję, w której sprzeciwiliśmy się sprzedaży placu przeznaczonego na plac zabaw przy DPS? Dzięki zaangażowaniu mieszkańców Gminy Nasielsk udało się zebrać ponad 1500 podpisów (https://youtu.be/9GLvJN5zY0k). Petycja została złożona w Urzędzie Miejskim w Nasielsku i skierowana została do Burmistrza Nasielska oraz do Rady Miejskiej w Nasielsku. Burmistrz odniósł się pozytywnie do petycji. Ale ponieważ petycja była skierowana również do Rady Miejskiej w Nasielsku to w tej sprawie powinna zebrać się Komisja Skarg, Wniosków i Petycji. Jednak tak się nie stało. Na petycję odpowiedział pan Jerzy Lubieniecki. Również pozytywnie (podobnie jak Burmistrz https://www.aktywnynasielsk.org.pl/2020/08/18/odpowiedz-burmistrza-nasielska-na-petycje-w-sprawie-placu-zabaw/).
Ale nie w tym rzecz.

Dlaczego?!

Zgodnie ze Statutem Gminy Nasielsk (paragraf 102) wszelkie petycje wpływające do Rady powinny być rozpatrywane przez Komisję Skarg, Wniosków i Petycji. Statut również mówi, że w skład wspomnianej komisji nie może wchodzić Przewodniczący i Wiceprzewodniczący Rady.

Statut Gminy Nasielsk - petycje

Czy tylko dlatego?

Nie! Statut Gminy Nasielsk w tych zapisach jest zgodny z ustawą o samorządzie gminnym. Art. 18b ustawy mówi wprost, że „Rada gminy rozpatruje skargi na działania wójta i gminnych jednostek organizacyjnych; wnioski oraz petycje składane przez obywateli; w tym celu powołuje komisję skarg, wniosków i petycji” oraz „W skład komisji skarg, wniosków i petycji wchodzą radni, w tym przedstawiciele wszystkich klubów, z wyjątkiem radnych pełniących funkcje, o których mowa w art. 19 przewodniczący i wiceprzewodniczący”.

Ogromnie niepokoi nas fakt w jakim trybie w jakim została udzielona odpowiedź na petycję przez Przewodniczącego Rady Miejskiej czyli z pominięciem Komisji Skarg, Wniosków i Petycji jak nakazuje Statut Gminy jak i wspomniana ustawa.

Jako stowarzyszenie chcemy, aby każda działalność Rady Miejskiej jak i Urzędu Miejskiego w Nasielsku była zgodna z obowiązującymi przepisami prawa. Nie chcielibyśmy być posądzeni też w przyszłości, że czasem dopuszczaliśmy możliwość ominięcia przepisów prawa w sytuacji kiedy decyzja jest z naszego punktu widzenia pozytywna, a w sytuacji kiedy jest negatywna już się nie zgadzamy. Działania podejmowane w stosunku do stowarzyszenia powinny być takie same jak dla obywateli zgodnie z obowiązującymi przepisami.

W związku z powyższym poprosiliśmy Przewodniczącego Rady Miejskiej w Nasielsku o wyjaśnienie w formie opinii prawnej (na jaką powołał się pan Przewodniczący w rozmowie telefonicznej z nami). Niestety wygląda na to, że pan Przewodniczący nie zrozumiał naszego pisma.

W załączeniu odpowiedź jaką otrzymaliśmy. Dlaczego przewodniczący Rady Miejskiej odpowiada za całą radę, tym bardziej za komisje uprawnioną do rozpatrywania tego typu pism? Czy odpowiedź na petycję udzielona przez pana Lubienieckiego jest umocowana w prawie? Czy tworzymy niebezpieczny precedens? Czy doszło do złamania art 35 i 65 kpa? A może pan Przewodniczący Lubieniecki tworzy swoje prawo? Nadal tego nie wiemy.

Stowarzyszenie Aktywny i Czysty Nasielsk