Relacja z Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Nasielsku cz. 1

Praca komisji rewizyjnej w Nasielsku pod przewodnictwem radnego Brodowskiego, to raczej spotkanie kilku osób w klubie dyskusyjnym niż próba wyjaśnienia problemu.

Ostatnia komisja zajmowała się trzema ważnymi sprawami i jeżeli ktoś miał nadzieję, że zostaną wyciągnięte jakiekolwiek wnioski, to po jej zakończeniu był głęboko rozczarowany.

Zadaniem komisji rewizyjnej wynikającym z ustawy jest kontrola dokumentacji ze stanem faktycznym. Praca członków komisji powinna opierać się na materiałach, przygotowanych przez Urząd Miejski w Nasielsku – materiałach, a nie słownych zapewnieniach nota bene pracowników drugorzędnych, bo ani burmistrz Ruszkowski, ani kierownik referatu pan Kasiak nie przybyli na komisję w celu wyjaśnienia zagadnienia Domu Nauczyciela czy pozyskiwania środków zewnętrznych. Jedynie pani kierownik Szymańska próbowała przedstawić stan wymiany pieców w gminie Nasielsk w oparciu o przygotowaną dokumentację.

Pytań po tej komisji jest więcej niż odpowiedzi. Przede wszystkim dlaczego osoby piastujące kierownicze stanowiska w gminie mają lakoniczne i lekceważące podejście do radnych i na tę kontrolę się nie stawiają? Fakt, komisja rewizyjna, to nie komisja śledcza z obowiązkiem stawiennictwa, ale zadaniem radnych jest kontrola władzy wykonawczej, a władza niemająca nic do ukrycia powinna się tej kontroli poddać.

Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej w Nasielsku

Kolejne pytanie to podejście radnych do problemu kontroli. Próbę wyjaśnienia podejmuje w 99% radny Rodryg Czyż mający wiedzę i doświadczenie techniczne. A później następuje szereg pytań ze strony radnego Gersa w stronę …. radnego Czyża.

Kolejne pytanie, to merytoryczne predyspozycje radnych do kontroli. Radny Lewandowski w pierwszym roku swojej pierwszej kadencji mógł liczyć na taryfę ulgową, ale teraz powinien wykazywać się inicjatywą, zaangażowaniem i aktywnością. Niestety żaden z tych przymiotów nie jest cechą pana radnego – przynajmniej w pracach komisji rewizyjnej.

W kolejnych trzech dniach przekażemy Państwu opis komisji z dnia 25.09.2020 r. – komisji, którą w proteście opuścił radny Rodryg Czyż

Stowarzyszenie Aktywny i Czysty Nasielsk