Relacja z Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Nasielsku cz. 3

Kontrola pozyskiwania środków zewnętrznych przez komisję rewizyjną Rady Miejskiej w Nasielsku w dniu 25.09.2020 r.

„Szkoda, że nie ma pana Burmistrza, który na swojej tablicy odhaczył już cel „zintensyfikowanie pozyskiwania środków zewnętrznych”. Byśmy zapytali, czy to zintensyfikowanie jest realnie zwiększone, czy tylko powstał papierowy referat”

radny Marcin Szarszewski

Kontrola komórki do pozyskiwania środków zewnętrznych jest to dwuosobowy referat w dziale inwestycji, powstały w kwietniu 2019 r. Zajmuje się pozyskiwaniem środków, rozliczaniem i kontrolą podmiotów, które w imieniu Urzędu Miejskiego w Nasielsku składają wnioski – wyjaśnił oddelegowany do kontroli pracownik pan Igor Nicewicz.

Radny Pietras zapytał jakie są to osoby i czy były przeszkolone w zakresie pozyskiwania środków zewnętrznych. Pan Nicewicz odpowiedział, że oprócz niego pracuje jeszcze pan Gregorczyk, „Pracowaliśmy przy tych wnioskach cały czas, tylko pod szyldem wydziału. Teraz jesteśmy oddzielnym referatem z zadaniami takimi samymi jak poprzednio dla samorządu.”

Radny Pietras zapytał o składanie wniosków na inwestycje, które są wpisane do wieloletniej prognozy finansowej. „W większości przypadków jesteśmy w stanie przewidzieć na co będą nabory wniosków, ale czasami wymogi i kryteria do spełnienia zmieniają się w momencie ich ogłoszenia np. na odcinki dróg” – odpowiedział pan Nicewicz.

Radny Brodowski poprosił o wykaz wniosków składanych przez referat. Pan Nicewicz przedstawił wykaz kilkudziesięciu wniosków złożonych w 2019 r. (14 wniosków) i 2020 r. (15 wniosków).

Nasielsk pozyskiwanie środków zewnętrznych

Radny Szarszewski zapytał o skuteczność w uzyskaniu dofinansowania dla tych wniosków. Pan Nicewicz wymienił trzy: droga Winniki 75 tys/wniosek był złożony na 200 tys. od Marszałka Województwa, biblioteka 260 tys. od Instytutu Książki oraz dofinansowanie na Covid.

Pan Szarszewski dopytał o szczegóły składanych wniosków przez wydziały i jednostki podległe. Na te pytanie pan Nicewicz odpowiedział, że referat w którym pracuje przygotowuje wnioski stricte inwestycyjne, ale również współdziała z pozostałymi komórkami, w których imieniu składa przez nich przygotowane wnioski. Radny Szarszewski wyjaśnienie pana Nicewicza podsumował słowami: „reorganizacja wydziału była zmianą wizerunkową, a nie organizacyjną”. Pan Szarszewski podał przykłady z obserwacji zakresu prac pana Nicewicza i stwierdził: „czy nie jest pan obciążany dodatkowymi obowiązkami, zamiast skupić się na pozyskiwaniu środków zewnętrznych?”.

Pan Nicewicz odpowiedział, że nie jest uprawniony do tej oceny. „Szkoda, że nie ma pana Burmistrza, który na swojej tablicy odhaczył już zintensyfikowanie pozyskiwania środków zewnętrznych. Byśmy zapytali czy te zintensyfikowanie jest realnie zwiększone, czy tylko powstał papierowy referat”? – stwierdził radny Szarszewski.

Pan Adam Mikucki zapytał pana przewodniczącego Brodowskiego o planowanie prac komisji. Na podstawie otrzymanej odpowiedzi zapytał „jak to jest możliwe, że wiedział pan przewodniczący od dwóch tygodni, że komisja będzie zajmowała się sprawami pozyskiwania środków zewnętrznych i nie udało się panu zaprosić na nią ani pana burmistrza Ruszkowskiego, ani wiceburmistrza Kordulewskiego, ani pana Kierownika Kasiaka. Rozmawiamy i oceniamy pracownika, nie mając żadnego z przełożonych, a pan Nicewicz pomimo chęci nie jest w stanie na wszystkie pytania odpowiedzieć”. „Sygnalizowałem, że będzie komisja, natomiast nie wiedziałem, że pan Kasiak będzie na urlopie” – odpowiedział pan Brodowski.

Pan Adam Mikucki zadał kilka poniższych pytań: „Jakie trzeba było mieć kwalifikacje, wiedzę i doświadczenie zawodowe, aby móc aplikować na stanowisko do referatu pozyskiwania środków” – pan Nicewicz nie znał odpowiedzi.

„Czy od momentu utworzenia referatu (kwiecień 2019 r.) Urząd Miejski w Nasielsku zorganizował szkolenie dla pracowników w kwestii pozyskiwania i ubiegania się o środków zewnętrznych” – tak, odpowiedział pan Nicewicz.

„Odczytał pan długą listę złożonych wniosków z czego dofinansowanie otrzymała tylko droga i biblioteka. Czy ktoś przeprowadził analizę i wyciągnął wnioski dlaczego jest taka niska ich skuteczność? Czy ktoś z was – pracowników referatu – z tego rozlicza”? „Oczywiście wyciągamy wnioski, jednak nie chciałbym wchodzić w sferę polityczną” – padła odpowiedź.

„Czy ma pan wiedzę, aby Urząd Miejski w Nasielsku zatrudnił odpłatnie zewnętrzne firmy/osoby, które trudnią się pozyskiwaniem środków, a ich wnioski nie uzyskały akceptacji i dofinansowania”? pan Nicewicz nie znał odpowiedzi. „Był taki przypadek w Nunie” – poinformował pan Mikucki – „pomimo zatrudnienia osoby z zewnątrz nie udało się pozyskać środków na remont WTZ w Nunie. Gmina opłaca osoby z zewnątrz, zatrudnia w referacie, opłaca kierownika Kasiaka na co idą duże pieniądze, a skuteczność pozyskania jest kilkuprocentowa. Może warto rozważyć likwidację tych stanowisk i budować wszystko ze środków własnych. Spójrzmy na gminy sąsiednie – tam się udaje, a my ostatnie duże dofinansowanie otrzymaliśmy na kanalizację w Nasielsku. Chcemy zrobić m.in. skwer, stadion, NOK. Wydaliśmy dużo pieniędzy na projekty, a dofinansowania nie ma” – zastanawiał się pan Mikucki. „Pozyskujemy środki również w dłuższej perspektywie, co rekompensuje nasze działania” – odpowiedział pan Nicewicz.

Stowarzyszenie Aktywny i Czysty Nasielsk