Relacja z Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Nasielsku cz. 4

Analiza wymiany pieców węglowych w gminie Nasielsk przez komisję rewizyjną w dniu 25.09.2020 r.

„Mieszkańcy muszą być świadomi, że prawo nakazuje do końca 2022 r. piece wymienić. Zdajemy sobie sprawę, że na piec można uzyskać dofinansowanie, ale na zmianę instalacji nie. To są duże koszty i z tych powodów ludzie tego nie robią”

Kierownik Wydziału Środowiska Jadwiga Szymańska.

Przewodniczący Brodowski, poprosił panią Kierownik Szymańską o przedstawienie zainteresowania mieszkańców wymianą pieców oraz jakie gmina poczyniła kroki w tym kierunku.

„Gmina zainteresowała się tym tematem w 2016 r. od momentu możliwości uzyskania dofinansowania na wymianę piecy. W 2016 r. wystarczyło, że ktoś przyszedł i wyraził chęć, a gmina pomagała napisać wniosek. Wymieniono 13 pieców, a za ok. 900 zł mieszkaniec miał wymieniony piec, zasobnik i czujnik dwutlenku węgla, bez kosztów wymiany instalacji itp. Pomimo rozreklamowania tej informacji, zainteresowania dużego nie było.

W 2017 r. informacja już się rozeszła i na podobnych zasadach co w roku ubiegłym wymieniono 57 piecy. Średnik koszt na mieszkańca wyniósł ok. 600 zł.

W 2018 r. został opracowany „Plan niskiej emisji”, a w 2019 r. opracowany został w Gminie Nasielsk „Plan gospodarki niskoemisyjnej.” W tym samym roku również zostało założone 7 czujników jakości powietrza na terenie gminy oraz tablica do ich odczytu. W 2020 r. odbędzie się inwentaryzacja źródeł ciepła, a wniosek o zakup drona został bardzo wysoko oceniony (nie otrzymał dofinansowania, jest na liści rezerwowej).

W latach 2016-2019 wydaliśmy na ochronę ochrony powietrza ponad 450 tys. zł z dużym dofinansowaniem środków zewnętrznych pozyskanych przez wydział środowiska.

Mamy ulice, w których przebiega sieć gazowa, a mieszkańcy się do niej nie podłączają. Nie ma przepisów ustawowych, które pozwalałyby na wydanie decyzji administracyjnej wymuszającej takie podłączenie. Inaczej jest w przypadku kanalizacji. W tym przypadku jeżeli jest wybudowana sieć kanalizacyjna, a mieszkańcy mają własny zbiornik, to burmistrz ma prawo wydać decyzję i my z tego prawa korzystamy.

Działamy na razie prewencyjnie i wszędzie tam gdzie jest sieć gazowa wysyłamy razem ze strażnikiem miejskim informacje do mieszkańców, że obowiązuje ustawa antysmogowa i trzeba wymienić kopciuchy i kominki nie spełniające norm. Mieszkańcy muszą być świadomi, że prawo nakazuje do końca 2022 r. piece wymienić. Zdajemy sobie sprawę, że na piec można uzyskać dofinansowanie, ale na zmianę instalacji nie. To są duże koszty i z tych powodów ludzie tego nie robią – w ten sposób pani Szymańska zakończyła swoje sprawozdanie.

W odpowiedzi na pytanie radnego Brodowskiego dot. praktycznej formy przeprowadzenia inwentaryzacji, pani Szymańska odpowiedziała, że ma ona być przeprowadzona w ponad 50% w formie ankiety przy czym nie ma obowiązku mieszkańców, aby ankieter wszedł do domu. Jest możliwość zrobienia ankiety w formie elektronicznej. Termin jest do końca roku. Wypełnienie i złożenie kwestionariusza jest obowiązkowe i może być pomocne do pozyskania środków zewnętrznych na wymianę pieca.

Pani Szymańska omawiając spotkanie w kinie Niwa w sprawie energii odnawialnej stwierdziła, że nadal zainteresowanie wymianą pieca w naszej gminie jest bardzo małe.

Radny Pietras zachęcał, aby UM poprzez sołtysów przekazał mieszkańcom ulotki w tej sprawie, bo nadal świadomość obowiązku wymiany pieca jest bardzo mała, podobnie jak wylewanie szamba na pola.

„Nasielsk jest biedną gminą, ludzie nie mają pieniędzy i problem nie leży w zorientowaniu, a raczej w zainteresowaniu. Ludzie palą wszystko. Odpowiadają mi, że mają swój las i jest to wystarczalne, a tak kto im dopłaci do gazu czy biomasy” – odpowiedziała pani Szymańska.

„Jeżeli tak jest jak Pani Kierownik mówi, to czy Burmistrz planuje jakąkolwiek pomoc finansową, aby wesprzeć mieszkańców dofinansowaniem” – zapytał pan Pietras, a w odpowiedzi usłyszał, że każde pieniądze byłyby dodatkową zachętą, ale nie mam wiedzy, aby gmina taką pomoc planowała.”

Przewodniczący Brodowski zapytał czy UM dokonywał kontroli czym ludzie palą. Pani Szymańska odpowiedziała, że odbywało się to na poziomie administracyjnym po skargach mieszkańców.

„Zaczyna się okres grzewczy. Czy gmina Nasielsk jest przygotowana, aby dokonać kontroli zwłaszcza w godzinach popołudniowych czym mieszkańcy palą w piecach?” – zapytał radny Pietras. Pani Szymańska stwierdziła, że „wystarczyłyby pierwsze mandaty i sytuacja by się poprawiła, ale to są uprawnienia, które leżą w kompetencji Straży Miejskiej”.

„Burmistrz Ruszkowski argumentując powołanie SM przekonywał radnych, że będą wspólne kontrole strażnika i pracowników wydziału środowiska. Ile takich kontroli od stycznia 2020 r. było? – zapytał Adam Mikucki. „Nie przypominam sobie” – padła odpowiedź pani Kierownik Szymańskiej.

Kolejne pytanie pana Mikuckiego dotyczyło informowania mieszkańców o zakazie palenia w kominkach w dni smogowe. Jak UM będzie tę informację dystrybuował? „Dotychczas informacji o smogu były ogłaszane i być może będzie jeszcze rozsyłana wiadomość sms. Nie wiem na dzień dzisiejszy jakie będą kompetencje samorządu w tym zakresie” – odpowiedziała pani Kierownik.

„Uzyskałem dotację z programu czyste powietrze, ale problem jest taki, że to zajmuje kilka miesięcy, a przede wszystkim trzeba wyłożyć na początek własne pieniądze, które nie od razu się zwrócą. Czy gmina nie powinna zadziałać w podobny sposób jak w Legionowie, gdzie podpisano umowę z zewnętrzną firmą oferującą mieszkańcom wymianę piecy na dużo korzystniejszych warunkach i tam problem jest już rozwiązany w 80%” – zapytał pan Mikucki.

Pani Szymańska przekazała, że UM za pośrednictwem strony internetowej informuje, ale ludzie nie są zainteresowani.

Stowarzyszenie Aktywny i Czysty Nasielsk