Już dziś XXII sesja Rady Miejskiej w Nasielsku

Dziś, po wielu miesiącach przerwy, radni Rady Miejskiej w Nasielsku będą mieli okazję się spotkać w jednej sali na wspólnych obradach. Dlaczego nie on line? Już wyjaśniamy.

Jeden z punktów sesji wymaga, aby głosowanie odbyło się w sposób tajny. Dotyczy on wniosku złożonego przez klub radnych NSZ o odwołanie Przewodniczącego Rady Miejskiej pana Jerzego Lubienieckiego z pełnionej funkcji.

Radni oraz mieszkańcy będą mogli zabrać głos w sprawach różnych. Tego punktu ostatnio na sesjach nie było, ponieważ wnioskodawca (burmistrz Ruszkowski) nie wyrażał na to zgody.

Ale ważne również będą podjęte uchwały, które dotyczą nas wszystkich – mieszkańców.

  • uchwała w sprawie odbierania odpadów (zmieni się częstotliwość i sposób), a także funkcjonowanie PSZOK
  • po raz kolejny jest w planach, aby gmina Nasielsk podwyższyła kapitał NBM, tym razem o prawie 150 tys. zł
  • gmina w ramach opłaty adiacenckiej przejmie, ale również sprzeda nieruchomość na ul. Kwiatowej.
  • nieoficjalnie dowiedzieliśmy się, że po raz kolejny zostanie zgłoszony przez burmistrza wniosek o sprzedaż nieruchomości, który zamknąłby możliwość połączenia ulic: Armii Krajowej i Piłsudskiego. Przypomnijmy, że dwukrotnie radni na sesji byli przeciwni. Czy w międzyczasie padły jakieś „przekonywacze”? O tym się przekonamy!
  • być może dowiemy się, jak sytuacja epidemiczna wpłynęła na dochody gminy, ponieważ radni będą dyskutować również nad uchwałą budżetową. Na jakie zadania inwestycyjne zostaną wprowadzone zmiany?

Sesję będzie można śledzić w Internecie od godz.10.00, a my postaramy się z niej zrobić dla Państwa relację.

Stowarzyszenie Aktywny i Czysty Nasielsk