Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych dla Gminy Nasielsk

Zaraz po rozpoczęciu roku szkolnego, Burmistrz Nasielska zwrócił się do Premiera RP z petycją i prośbą o zwiększenia dochodów gminy. W odpowiedzi Ministerstwo Finansów przekazało informację, że wszystkie samorządy w Polsce, w tym Nasielsk, mogą liczyć na pomoc z Funduszu zwanego Rządowym Funduszem Inwestycji Lokalnych, który ma na celu przeciwdziałanie skutkom społeczno-gospodarczym COVID-19.

Na pomoc ma być przekazane 12 mld zł, a Nasielsk jak przekazał wczoraj radny Andrzej Pacocha otrzymał z tej puli 2,3 mln zł.

Ważną informacją jest to, że przekazywane środki finansowe mogą być wykorzystane przez jednostki samorządu terytorialnego na inwestycje, w tym jako wkład własny do projektów finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.

I to nie jest koniec, bo gminy będą mogły się ubiegać o dodatkowe środki na inwestycje z drugiego etapu naboru środków z ww. Funduszu.

Poniżej przedstawiamy jak wypadamy z pozyskaniem środków covidowych na tle grupy porównawczej (20 gmin podobnych do naszej), do której porównujemy się od 2 lat w raportach o stanie gminy oraz na tle naszych sąsiadów. Wg autorów raportu jesteśmy oceniani jako lider, a jak wygląda pozyskanie środków…

Stowarzyszenie Aktywny i Czysty Nasielsk