Drugi rok kadencji Burmistrza Nasielska Bogdana Ruszkowskiego

4 listopada mija drugi rok odkąd niewielką przewagą głosów (3955 do 3880) mieszkańcy gminy Nasielsk powierzyli powtórnie zarządzanie gminą Burmistrzowi Nasielska Bogdanowi Ruszkowskiemu.

W ubiegłym roku podsumowanie działalności Burmistrza Nasielska zrobiliśmy w oparciu o wytyczne Fundacji Batorego, natomiast w tym roku inspiracją dla nas był komentarz mieszkańca, który zamieścimy na końcu jako puentę.

Ten rok, to przede wszystkim sytuacja związana z pandemią wirusa COVID-19. W jaki sposób dotknęła ona budżet gminy Nasielsk? Niestety możemy się tylko domyślać, bo cieniem kładzie się na nim dostęp do informacji publicznej dotyczącej działalności organów gminy Nasielsk. Ale już dziś wiemy, że ewentualne straty z podatków CIT i PIT zostaną wyrównane z budżetu Państwa (co najmniej 2,3 mln zł).

Poniżej zamieszczamy obietnice wyborcze Burmistrza Ruszkowskiego oraz radnych nasielskich, którzy stanowią większość w radzie. Część z nich jest zamieszczona również na tablicy w gabinecie naszego włodarza i ku naszemu zaskoczeniu – odhaczona.

Plan działania Burmistrza Nasielska Bogdana Ruszkowskiego na lata 2018 - 2023
 • budowa nowoczesnego kompleksu sportowego na Stadionie Miejskim w Nasielsku, budowa nowego przedszkola, budowa nowej sali gimnastycznej, rozbudowa NOK
 • budowa miejskiego placu zabaw wraz z parkiem linowym,
 • poprawa estetyki miasta i gminy,
 • rewitalizacja nasielskich skwerów oraz „Domu Nauczyciela”
 • poprawa bezpieczeństwa, 
 • uporządkowanie koryta rzeki, budowa ścieżek rowerowych oraz nowych boisk szkolnych (Orlików),
 • remonty budynków, 
 • wyasfaltowanie dróg osiedlowych i położenie nowych chodników, budowa nowego oświetlenia, 
 • gazyfikacja, walka ze smogiem (program „Czyste Powietrze”), dalsza budowa kanalizacji, 
 • odwodnienie dróg i pól,
 • budowa świetlic wiejskich, 
 • uregulowanie kwestii pomnika w Borkowie oraz przeznaczenie terenów nad Wkrą dla rekreacji mieszkańców, 
 • walka z dzikimi wysypiskami, 
 • wspieranie aktywności mieszkańców min. poprzez inicjatywę lokalną,
 • wytyczenie i budowa nowego cmentarza komunalnego,
 • zintensyfikowanie pozyskiwania środków zewnętrznych.

Moglibyśmy teraz się odnieść do każdego z punktów, z których kilka udało się zrealizować. Nie są one jednak najważniejsze, a na pewno nie wymagały wielomilionowego nakładu finansowego i pokazują, że prawie na półmetku działalności Burmistrza powinna zaświecić się czerwona lampka. Zamiast długiej analizy powyższych zadań przedstawiamy przywołany na początku komentarz, życząc Panu Ruszkowskiemu, a także Radnym owocnej pracy.

„W Gminie jest potrzebne mądre sensowne przywództwo. Nakreślona linia rozwoju to nie tylko zrobienie kawałka chodnika na otarcie łez. Rozwój, to plan działania na całe lata, plan zagospodarowania, plany miejscowe, ustalenie priorytetów itd. Czas na zmiany myślenia i personalne. Chęć bycia Radnym powinna być podyktowana służbą i odpowiedzialnością, a nie tylko samą chęcią, a bycie Burmistrzem, to oprócz dostatecznej wiedzy, to wysoka kultura osobista, cechy przywódcze, umiejętność zawierania kompromisu, empatia, umiejętność słuchania innych. Dobry Burmistrz to Ojciec sukcesu Gminy.”

Stowarzyszenie Aktywny i Czysty Nasielsk