Żydzi przybyli do Nasielska w XVII wieku

Niedaleko centrum Nasielska, na uboczu, przy ulicy Kwiatowej znajduje się cmentarz żydowski, kirkut.

Ale skoro jest cmentarz to byli i Żywi. Żydzi przybyli do Nasielska w XVII wieku. Zadomowili się dosyć szybko. Administracyjnie należeli do gminy żydowskiej w Tykocinie, ale z czasem utworzyli już własną gminę, szkoły, miejsce kultu.

To właśnie w Nasielsku powstała w XVII wieku najpiękniejsza w Polsce, drewniana synagoga, a po pożarze pod koniec XIX wieku została zastąpiona nową, murowaną.

Żydzi nasielscy zajmowali się handlem i rzemiosłem, tworzyli przemysł. W 1939 roku stanowili ponad połowę mieszkańców miasteczka.

Na przełomie lipca i sierpnia przybliżyliśmy Państwu zapisy historyczne z 1920 r. Tym razem również do niedzielnej lektury przy chcemy zaprezentować informacje z lat 1937-1939, a w ostatniej – czwartej odsłonie przenieść się do XXI wieku do wspomnień z 2014 r.

Dziękujemy Pani Annie Kotarbińskiej za przygotowanie materiałów. Więcej https://instagram.com/na.nasielskim.zamku

Stowarzyszenie Aktywny i Czysty Nasielsk