Statut w Gminie Nasielsk – zamykanie ust mieszkańcom

STATUT słowo klucz, które otwiera lub zamyka dyskusję w gminie Nasielsk. Statut, który zgodnie z postanowieniami art. 169 ust 4 Konstytucji RP stanowi o ustroju jednostek samorządu terytorialnego. Statut jeżeli nie jest precyzyjny w swych zapisach, to organy gminy (burmistrz i rada miejska) nie ma obowiązku odpowiadać nie tylko mieszkańcom, ale i radnym – o czym nie raz, zarówno jedni jak i drudzy się przekonali na sesji, gdy burmistrz powoływał się na zasadę praworządności wyrażoną w art 7 Konstytucji RP mówiąc „odpowiem na piśmie”.

  • W maju ubiegłego roku przy dwóch głosach sprzeciwu (Czyż i Pacocha) Rada Miejska uchwaliła ten dokument.
  • Wcześniej odbyło się jeszcze jedno głosowanie, aby dopisać do statutu zapis „w sprawach różnych” możliwość zapytań przez mieszkańców (za przyjęciem tego rozwiązania byli radni: Czyż, Domała, Pietras, Szarszewski, Świderski, a wnioskodawca radny Pacocha nie oddał głosu).
  • Radca prawny pan Jacek Nieścior wyjaśnił radnym, że sprawy różne są bardzo obszerne i jeżeli radni zdecydują, że mieszkańcy będą mogli zabierać głos, to tak będzie i nie trzeba tego zapisu uszczegóławiać.

Wierzymy, że Pan Nieścior udzielając porady prawnej miał dobre intencje, ale jak bardzo się pomylił ufając nasielskim radnym, mogliśmy przekonać się min. na ostatniej sesji podczas, której prowadzący obrady wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Nasielsku Dariusz Kordowski w punkcie „sprawy różne” bez podania przyczyn nie udzielił głosu oczekującym mieszkańcom i zamknął sesję ignorując par 40.1 Statutu, który stanowi „Po wyczerpaniu listy mówców, Przewodniczący Rady zamyka dyskusję (…).”

Wywołało to oburzenie części radnych oraz mieszkańców oczekujących kilka godzin na zabranie głosu.

Zamykanie ust mieszkańcom w Gminie Nasielsk

STATUT… słowo klucz, które na ostatniej komisji Skarg i Zażaleń podsumował radny Marcin Szarszewski „Jest celowe działanie, aby mieszkańców nie wpuszczać na sesję, a raczej nie dopuszczać do głosu”.

Szanowni Państwo dziś głos został odebrany nam – zadającym niewygodne pytania władzy.

Jutro ten głos może być zabrany każdemu z Nas – Każdemu, kto chciałby zgłosić się do Rady lub Burmistrza ze swoim problemem. Każdy z Nas może według uznania prowadzącego sesję być niedopuszczony do głosu.

Stowarzyszenie Aktywny i Czysty Nasielsk