Stop Smog w Gminie Nasielsk

Program „Stop Smog” już dawno wystartował. Na razie Gmina Nasielsk nie dołączyła do niego. A czy zechce? Czas pokaże. Póki co środków na ten i podobny cel nie zabezpieczono na rok 2021.

Celem programu „Stop Smog” jest finansowanie takich działań jak

  • wymiana źródeł ciepła na te spełniające normy emisji,
  • termomodernizacja budynków,
  • utylizacja nieekologicznych źródeł ciepła

dla budynków mieszkalnych jednorodzinnych (choć zakres może się zwiększyć w trakcie poprawek legislacyjnych). Ustawodawca nałożył jednak kryterium dochodowe dla osób, które będą chciały z pomocy skorzystać.

Stop Smog w Gminie Nasielsk?

Jednak trik Programu polega na tym, że wnioskodawcą może być gmina, ale jej wkład własny stanowi tylko 30%. Rząd chce dofinansować aż 70% kosztów inwestycji. Aby gminy mogły przystąpić do programu, muszą udokumentować problem z jakością powietrza. A w naszej gminie raczej nie jest trudno wykazać złą jakość powietrza.

Gmina Nasielsk może składać wnioski do czasu wyczerpania się środków (nie są przewidziane żadne kryteria bądź konkursy dla gmin). Gdy wnioski będą wypełnione poprawnie, a uzasadnienie będzie zgodne z wymaganiami, to wciągu 30 dni gmina będzie miała już pozytywnie rozpatrzony wniosek. Program wydaje się kuszący, dofinansowanie do 70% to już realna pomoc dla najuboższych w gminie Nasielsk.

Apelujemy do Radnych i burmistrza Nasielska Bogdana Ruszkowskiego, aby skorzystał z programu i pomógł mieszkańcom naszej gminy. Mieszkańcy, pytajcie swoich nasielskich Radnych czy i jak Gmina Nasielsk chce nam pomóc. Środki są. Trzeba się tylko po nie „schylić”.

Ale czy program „Stop Smog” rozwiąże problem jakości powietrza w gminie Nasielsk? Raczej nie. Problem wymiany źródeł ciepła nie dotyczy tylko osób najuboższych. Jest to problem dotykający najprawdopodobniej większość mieszkańców gminy Nasielsk. Może inwentaryzacja źródeł ciepła w pełni odpowie na to pytanie. Bo trzeba pamiętać, że znaczną część kotłów zakupionych przez nas kilka lat temu będziemy musieli wymienić w najbliższym czasie:

  • od 1 stycznia 2023 r. nie będzie wolno używać kotłów na węgiel lub drewno nie spełniających wymogów dla klas 3, 4 lub 5,
  • od 1 stycznia 2028 r. nie będzie wolno używać kotłów na węgiel lub drewno klasy 3 lub 4,
  • do końca 2022 roku posiadacze kominków będą musieli je wymienić na spełniające wymogi Ekoprojektu lub wyposażyć je w urządzenie ograniczające emisję pyłu do wartości określonych w Ekoprojekcie.

Dlatego w najbliższych dniach niezależnie od programu „Stop Smog” (do udziału w którym cały czas zachęcamy naszych włodarzy) nasze stowarzyszenie będzie chciało przedstawić Państwu projekt uchwały obywatelskiej (postaramy się wprowadzić pod obrady zgodnie z art. 47 pkt. 4 Statutu Gminy Nasielsk – oby COVID nie przeszkodził…) z propozycją pomocy dla mieszkańców przy wymianie źródeł ciepła. Zachęcamy do śledzenia naszego profilu.

Stowarzyszenie Aktywny i Czysty Nasielsk