Przepraszamy za wprowadzenie w błąd

Szanowna Pani Prezes NBM,

po publikacji na stronie Urzędu Miejskiego w Nasielsku informacji, którą opublikowaliśmy odnośnie kodów odpadów na Jaskółowie, dziś jeszcze raz dokładnie przesłuchaliśmy Pani wypowiedzi z komisji która brzmiała:

„Wystąpiliśmy z wnioskiem w lutym żeby zmienić niektóre kody ponad te, które mamy, ale zmiana dotyczyła tylko jednego kodu śmieci, który chcielibyśmy przyjmować na Jaskółowo. Dotyczy to ogumienia. Ponieważ Jaskółowo paliło się w związku z tym nie przeszlibyśmy operatu ppoż.W związku z tym zmieniliśmy w tym zakresie wniosek do marszałka żeby te materiały tzw. łatwopalne zostały wyłączone, ponieważ Jaskółowo nie ma zabezpieczonego ciśnienia hydrantu.”

Bardzo przepraszamy za wprowadzenie w błąd, bo napisaliśmy, że Nasielskie Budownictwo Mieszkaniowe zmieniło kody w zakresie przyjmowania odpadów, rozszerzając je tylko na ogumienie, jednocześnie dostosowując przepisy ppoż, a Pani działania były całkiem inne, które wiernie zacytowaliśmy powyżej.

Jednocześnie chcielibyśmy przeprosić za pomyłkę, która z naszej strony nie powinna mieć miejsca.

Stowarzyszenie Aktywny i Czysty Nasielsk