Czy nasielscy Radni ponownie podniosą lokalne podatki?

Kadencja organów gminy Nasielsk rozpoczęła się od wzrostu podatków. Skarbnik naszej gminy, pan Adamski na III Sesji Rady Miejskiej argumentował konieczność ich podniesienia tym, że od lat w gminie Nasielsk są one na tym samym poziomie, a inflacja idzie w górę.

Jest to na pewno argument do rozpoczęcia dyskusji wśród radnych, bo to oni decydują o ich wysokości.

Podatki, to duża część dochodów gminy Nasielsk – dochodów, które są przeznaczone m.in. na wkład własny inwestycji, a w zasadzie na całość inwestycji gminnych, bo jak wygląda sprawa pozyskiwania środków zewnętrznych przez burmistrza Nasielska Bogdana Ruszkowskiego nie raz już pisaliśmy.

W ubiegłym roku Rada Miejska w Nasielsku podniosła nam podatki, a w tym roku kolejny raz radni będą o tym decydować.

Wynik wczorajszego głosowania na komisji budżetowej daje cień szansy, że podatki od nieruchomości nie wzrosną. Głosowanie remisowe 3:3. Przeciw podwyżce byli radni: Czyż, Pacocha i Świderski. Za podwyżką radni reprezentujący okręgi wiejskie: Dłutowski, Kalinowski, Fronczak.

Ale jest duża szansa, aby szable znów były policzone i większość w komisji została przywrócona komitetowi MO, bo do komisji budżetu i finansów dołączy radny Kordowski. Jest jeszcze w „grze” kandydatura radnego Szarszewskiego, ale nikt chyba nie wierzy, że mógłby zostać członkiem jednej z najważniejszych komisji Rady Miejskiej w Nasielsku.

Stowarzyszenie Aktywny i Czysty Nasielsk