Jak Gmina Nasielsk pozyskuje środki z funduszy Unii Europejskiej

Koniec roku kalendarzowego to czas kiedy gminy, powiaty oraz rząd pochylają się nad uchwaleniem budżetu na kolejny rok. Unia Europejska przyjmuje  budżet wieloletni i na koniec 2020 roku powinien być przyjęty budżet Unii Europejskiej na lata 2021-2026. Powinien. Czy będzie, nie wiadomo. Polska i Węgry nie godząc się na powiązanie przyznawania środków unijnych z praworządnością zapowiadają veto budżetu. Czy jest się o co bić? W skali całego kraju na pewno, ale czy z punktu widzenia przeciętnego mieszkańca Gminy Nasielsk ten unijny budżet jest taki ważny?

Pozyskiwanie funduszy UE w Nasielsku

Naukowcy z Uniwersytetu Warszawskiego, prof. Paweł Swianiewicz oraz dr Julita Łukomska, dla pisma samorządu terytorialnego „WSPÓLNOTA” przygotowali ranking wykorzystania środków pozyskanych przez gminy, miasta, wsie i powiaty z Unii Europejskiej.

Jak Gmina Nasielsk wypadła na tle sąsiadów? Czy jesteśmy lepsi czy gorsi? Jak prezentujemy się na tle Gmin z którymi co roku porównujemy się w „Raporcie o Stanie Gminy”? Postaramy się dla Państwa przeanalizować przygotowany przez naukowców raport pokazując w jakim miejscu znajduje się Gmina zarządzana przez Burmistrza Bogdana Ruszkowskiego.

Aby móc porównać dane w raporcie musieliśmy uwzględnić czas za jaki zostały podane. Dla miast wojewódzkich i powiatowych dane są z okresu 2014-2017, dla wsi i niedużych gmin (nie będących powiatami) z lat 2014-2019. Dlatego aby móc dane ze sobą porównywać dokonaliśmy przeliczenia danych dla jednego roku uśredniając podane w raporcie dane dla okresu za jaki zostały podane.

Przyjrzyjmy się jak Nasielsk wygląda na tle miast do których porównuje się w „Raporcie o Stanie Gminy”.

Na 21 Gmin podanych w raporcie, w którym twierdzimy, że wśród nich jesteśmy liderem, gdy przyjrzymy się pozyskanym środkom unijnym w przeliczeniu na jednego mieszkańca plasujemy się dopiero na 16 miejscu z kwotą w przeliczeniu na jeden rok na jednego mieszkańca na poziomie 97,37 zł. Lider zestawienia, a więc Gmina Szprotawa, pozyskała ponad 300 zł więcej od nas. Do najlepszych z tego zestawienia dzieli nas przepaść.

Skoro blado wypadamy w porównaniu do Gmin z Raportu o Stanie Gminy, to spróbujmy przyjrzeć się jak wypadamy w stosunku do bliskich sąsiadów. Zastosowaliśmy grupę porównawczą taką samą jak ta, do której porównywaliśmy się jeśli chodzi o pozyskiwanie środków na walkę ze skutkami COVID-19. Poniżej przedstawiamy tabelę:

Pozyskiwanie środków UE w Gminie Nasielsk

I znowu na 11 Gmin – Nasielsk zajmuje 9 miejsce. Tu do lidera, Gminy Pomiechówek, tracimy ponad 830 zł. Zaskakuje w tym zestawieniu nieodległa Gmina Załuski – mała Gmina wiejska pozyskała na jednego mieszkańca 4 krotnie więcej środków od Gminy Nasielsk.  Dużo przed nami są też Pułtusk, Nowe Miasto, Wieliszew, Świercze czy Serock. Pocieszający jest fakt, że udało się nam wyprzedzić Zakroczym (jedno z ostatnich miejsc w rankingu w swojej kategorii – miejsce 600 na 607 sklasyfikowanych) oraz Joniec.

Sądząc po wynikach pozyskiwanych funduszy z Unii Europejskiej przez Gminę Nasielsk zachowanie naszego rządu względem całego budżetu UE powinno być raczej neutralne dla mieszkańców naszej gminy. Z punktu widzenia przeciętnego nasielszczanina, to czy budżet zostanie zaakceptowany przez 27 państw czy też będzie veto Polski i Węgier nie ma większego znaczenia ekonomicznego? Czemu tak sądzimy? Zarządzana przez Burmistrza Ruszkowskiego gmina Nasielsk nie potrafi lub nie chce pozyskiwać środków z Unii Europejskiej. Z uzyskanych dotacji czyni najpilniej strzeżoną tajemnicę i żeby ją zgłębiać trzeba przez pół roku odwoływać się od niekorzystnych decyzji Burmistrza do Samorządowego Kolegium Odwoławczego. Pozyskane niecałe 100 zł rocznie na jednego mieszkańca z Unii Europejskiej to kwota raczej symboliczna.

Źródło: Pismo Wspólnota https://wspolnota.org.pl/news-rankingi/samorzadowi-liderzy-pozyskania-srodkow-unijnych-2014-2019

Stowarzyszenie Aktywny i Czysty Nasielsk