Spotkanie konsultacyjne w sprawie linii kolejowej Warszawa – Nasielsk

Szanowni mieszkańcy, już dzisiaj o godzinie 18:30 na platformie Microsoft Teams odbędzie się spotkanie informacyjne w sprawie budowy nowej linii kolejowej Warszawa ChoszczówkaNasielsk (Kątne/Świercze).

My już byliśmy obecni na spotkaniu 7 grudnia (dla mieszkańców Warszawy, Jabłonnej i Legionowa), żebyśmy mogli najlepiej się przygotować jak i przekazać państwu garść informacji.
Spotkanie jest podzielone na dwie części:

  • 18:30 – 19:00: część informacyjna (informacje ogólne, etapy studium wykonalności, korzyści, propozycje tras kolejowych.
  • 19:00 – 00:00 (sic! Jest 00:44 jak piszemy ten post a dyskusja trwa dalej): zadawanie pytań i dyskusje.

Druga część to sporo uwag i pytań ze strony mieszkańców. Można było w tej części usłyszeć m.in. od przedstawicieli warszawskich władz, ze nie widzą możliwości realizacji wariantu 3. A na dzisiejszym spotkaniu zapewne kolejne gminy wyrażą kategoryczny sprzeciw dla takiego przebiegu. Czy dziś też można spodziewać się również długiej dyskusji? Zapewne tak.

Spotkanie konsultacyjne w sprawie linii kolejowej Warszawa - Nasielsk

Jak podłączyć się do spotkania

A my apelujemy do mieszkańców, żeby wziąć aktywny udział w konsultacjach społecznych. To czas dla mieszkańców, żeby mogli się wypowiedzieć. Później będzie za późno.

Jak będą przebiegały poszczególne trasy: https://www.facebook.com/AktywnyCzystyNasielsk/posts/864750190730094
Więcej informacji: https://www.databout.pl/konsultacjespoleczne/

Stowarzyszenie Aktywny i Czysty Nasielsk