Podsumowanie ze spotkania – konsultacje w sprawie budowy linii kolejowej Warszawa Nasielsk

Serdecznie dziękujemy wszystkim mieszkańcom gminy Nasielsk za aktywny udział we wczorajszym konsultacjach, które trwały do 23:55. Jesteśmy miło zaskoczeni jak wielu mieszkańców gminy Nasielsk wniosło merytoryczne wypowiedzi. Dziękujemy również radnemu Szarszewskiemu i radnemu Fronczakowi, którzy również aktywnie zabrali głos. Dziękujemy przedstawicielom sąsiednich gmin, którzy wielokrotnie wypowiadając się przekazali wiele uwagi i z czym gminy muszą się zmierzyć. To głos, który w końcu może ktoś usłyszy po drugiej stronie.

Bo czy koszt społeczny dla skrócenia o parę minut czasu przejazdu pociągu z Warszawy do Olsztyna jest tego wart?

Stacja kolejowa PKP Nasielsk
Stacja kolejowa PKP Nasielsk

A jakie tematy poruszyło stowarzyszenie Aktywny i Czysty Nasielsk w trakcie konsultacji?

  • Mówiliśmy na temat wdrożenia nowoczesnego rozwiązania do sterowania ruchem na obecnej istniejącej linii, którego cały czas brakuje. A źródła takie jak np. Urząd Transportu Kolejowego podają, że wdrożenie ETCS/ERTMS umożliwia uzyskanie 40% większej przepustowości istniejącej infrastruktury. Dlaczego nadal tego brak? Dlaczego nie uwzględniono tego przy analizach?
  • Zaproponowaliśmy, aby rozbudować istniejący szlak o dodatkowy tor na odcinku od Chotomowa w stronę Nasielska. Wiele głosów wśród uczestniczących na spotkaniu opowiadało się za takim wariantem lub podobnym (np. 4 tory do Nowego Dworu Mazowieckiego)
  • Poprosiliśmy, aby pojawiła się opcja wysłania na email wypełnionych ankiet przez mieszkańców poprzez ich zeskanowanie. Oficjalnie brak takich informacji na stronach konsultacji. Uznano że to dobry pomysł i takie zapisy pojawią się na stronie.
  • Spytaliśmy, czy firma prowadząca konsultacje społeczne jak i wyznaczająca warianty przebiegu nowej linii kolejowej w jakiś sposób będzie wspierać mieszkańców, którzy już rozpoczęli albo mieli w planach budowę domów mieszkalnych. Jest to niewątpliwie olbrzymi problem przed którym mieszkańcy stanęli. A realnie pozbawieni są jakiekolwiek wsparcia. Bo jakie podjąć decyzje? Ryzykować? Czekać? Niestety i tym razem działa tu maksyma – „obywatelu, radź sobie sam”. Mieszkańcy z wielkim problemem muszą zmierzyć się sami.
  • Poprosiliśmy również, aby przeanalizowano dokładnie koszty dla środowiska, które wiążą się z budową nowej linii. Terenów cennych przyrodniczo wokół Warszawy coraz mniej a planowane warianty jeszcze bardziej je uszczuplą. A tego chcemy?

Czy ze strony organizatorów spotkania można było oczekiwać merytorycznych odpowiedzi?

Naszym zdaniem nie zawsze. Ale jak sami wspomnieli, na tym etapie konsultacji nie mają pełnej wiedzy. Najważniejszą rzeczą na tym spotkaniu było jednak wyrażenie naszego głosu i problemów z jakimi musimy się zmierzyć. I jeszcze raz dziękujemy za to mieszkańcom i włodarzom sąsiednich gmin.

Firma realizująca konsultacje (Databout) poinformowała również, że jeżeli będzie wola ze strony samorządów to zorganizuje wspólne spotkania. Czy to się uda i będzie wola Gminy Nasielsk? Czas pokaże.

Przypominamy, że do 18 grudnia 2020 można składać ankiety do pobrania ze strony https://www.databout.pl/konsultacjespoleczne/

Stowarzyszenie Aktywny i Czysty Nasielsk