Czy kolejna droga w Nasielsku będzie bez ścieżki rowerowo-pieszej?

Czy poznają państwo miejsce ze zdjęcia? To bardzo popularne i wyjątkowe miejsce dla nasielszczan na spacery, bieganie czy nordic walking.
Tak, to „Uroczysko Chrcynno” i odcinek drogi SiennicaChrcynno, biegnącej przez las w pobliżu Nasielska.

Droga w gminie Nasielsk - Siennica - Chrcynno

Już niedługo zmieni swój charakter bezpowrotnie. Lada chwila pracownicy leśni wejdą z piłami i poszerzą pas drogi. W planach przebiega tu asfaltowa droga.

Czy burmistrz Ruszkowski zaplanuje w tym miejscu chodnik, ścieżkę rowerową? Czy „aktywni sportowo” mieszkańcy będą musieli uciekać z tego miejsca w obawie o swoje bezpieczeństwo? Wszak tą drogą przebiega również czarny szlak rowerowy.

Mamy nadzieję, że nie. Ale niepokoi nas stanowisko Burmistrza Nasielska – najpierw drogi, potem ścieżki rowerowe. Co zresztą widać.

Apelujemy do Radnych Gminy Nasielsk

Pomyślcie nie tylko o kierowcach ale również o pieszych i rowerzystach. Zadbajcie o ich bezpieczeństwo! Zaplanujcie w tym miejscu bezpieczne rozwiązania dla pieszych i rowerzystów.

Stowarzyszenie Aktywny i Czysty Nasielsk