Łącznik ul. Elektronowej z ul. Warszawską w Nasielsku

Zanim udostępnimy Państwu dyskusję z XXII sesji Rady Miejskiej w Nasielsku na temat łącznika ul. Elektronowej z ul. Warszawską, to chcielibyśmy podzielić się naszymi spostrzeżeniami w tej sprawie.

Pomysł połączenia tych dwóch dróg nie jest nowy. Już 14 lat temu radni podjęli uchwałę, aby w zamian za zadłużenie wobec gminy Nasielsk, przejąć działkę pod planowaną drogę od właściciela nieruchomości po byłym Mera-Zem.
Burmistrzem był wtedy pan Mucha, a z obecnej rady, zapewne za uchwałą głosowali panowie: Fronczak, Kalinowski, Lubieniecki.
Czy uchwała radnych została przez burmistrza Muchę zrealizowana? A jeżeli nie, to z jakiej przyczyny?

Mijają kolejne lata. Rok 2018 w wyborach samorządowych kandydat na radnego z komitetu burmistrza Ruszkowskiego KWW MO stojąc na przeciwko od lat planowanej inwestycji, reklamuje swoją osobę mówiąc o połączeniu tych dwóch dróg.

Po ostatnich wyborach nieruchomości od syndyka po byłym Mera-Zem przejmuje firma, która chce wybudować zakład konfekcjonowania lakierów razem … z działką, którą w 2006 r. gmina miała przejąć za długi z przeznaczeniem na urządzenie ulicy.

Na stronie internetowej gminy Nasielsk w pięknie przygotowanej prezentacji na temat „na co idą moje pieniądze w 2020 r”, możemy się dowiedzieć, że droga łącząca Biedronkę z ul. Elektronową o szerokości 6 m wraz z chodnikiem powstanie za kwotę 0,5 mln zł. Ale cały czas jest mowa o łączniku na wprost.

I teraz dochodzimy do ostatnich tygodni. Mieszkańcy i radni dowiedzieli się, że droga będzie budowana dziwnym zawijasem, bo droga na wprost, koliduje biznes właścicielowi firmy od lakierów. Dokładna mapa dostępna na BIP, w odpowiedzi na interpelację Radnego Czyża: http://umnasielsk.bip.org.pl/pliki/umnasielsk/odp.pan_r.czyz.pdf

Czemu burmistrz Ruszkowski decydując się na takie strategiczne posunięcie nie zapytał radnych uchwalających budżet, a przede wszystkim czemu nie podjął rozmów z właścicielami przyległych nieruchomości? Wszyscy zostali zaskoczeni i o sprawie dowiedzieli się przez przypadek, jak już procedowane było pozwolenie na ZRID. Mieszkańcy od decyzji pana burmistrza odwołali się i próbowali zabrać głos na sesji, do którego nie zostali dopuszczeni.

Drugie pytanie i chyba zasadnicze, które poddaje w wątpliwość jaki przyświecał gminie, to rosnące nakłady na inwestycję w budżecie nie oddające celu publicznego oraz kosztów realnych na poziomie ponad 3,2 mln zł.

Na jednej z ostatnich komisji dowiedzieliśmy się, że 3,2 mln zł to wartość kosztorysu, a realny koszt to 1,2 mln zł. Nikogo z radnych – poza radnym Czyżem – nie zdziwiła taka rozbieżność. Odpowiedzi jednak pan Czyż nie uzyskał.

I trzecie pytanie dlaczego radni, którzy głosowali za uchwałą 14 lat temu, kiedy zobowiązali swoją uchwałą do przejęcia drogi praktycznie za darmo (22400 zł), teraz milczą w sytuacji kiedy burmistrz chce wydać dosyć pokaźną kwotę.

Nasze stowarzyszenie było obecne na komisji Infrastruktury na którym poprosiliśmy, aby zbadała ona zasadność budowy łączników, w tym wspomnianą Elektronową – Warszawską. Koszt tej inwestycji jest zbyt wysoki a zasadność wątpliwa. Są ważniejsze odcinki dróg, które czekają na rozwiązania.

Radny Czyż odpowiedział na nasz apel, a jego wniosek (by w tej chwili nie realizować tego łącznika, natomiast środki (1,2 mln zł) przeznaczyć na ulicę Ogrodową lub Grabową (1mln zł), a resztę środków zabezpieczyć na wsparcie mieszkańców przy wymianie źródeł ciepła) został przez komisję poparty.

Stowarzyszenie Aktywny i Czysty Nasielsk