Relacja z XXII sesji Rady Miejskiej w Nasielsku – część 4

„W wielu kwestiach pan burmistrz prosi radę o zdanie w sprawie wykupu nieruchomości. Tak jak dziś w sprawie Popowa Borowego i Żabiczyna. Jak to się stało, że nie zapytał pan nas czy warto zmienić lokalizację drogi łączącej ul. Elektronową z ul. Warszawską”

radny Rodryg Czyż

Radny Kordowski „Nie to żebym odpowiadał za pana burmistrza. Powiem tak (…) będę rzecznikiem być może, ale w poprzedniej kadencji już dawno był temat tej drogi i tam zostały podjęte odpowiednie kroki i rada wyraziła zgodę na projekt i przeprowadzenie tej drogi” Zdaniem pana Kordowskiego pytanie jest niezasadne. Radny Czyż „Pan nie zrozumiał mojego pytania. Ja zapytałem nie o to, że ta droga będzie robiona, tylko że została zmieniona lokalizacja tej drogi. Kolejnej odpowiedzi również udzielił prowadzący sesję radny Kordowski. „Pan wcielił się w rolę rzecznika pana burmistrza i odpowiada za niego. Czemu burmistrz współpracuje z firmą, a nie z mieszkańcami. Gdyby pan burmistrz zaczął odpowiadać, to może dowiedzielibyśmy się dlaczego z krzywdą dla mieszkańców respektuje prośbę firmy?” – dopytywał radny Czyż.

Łącznik ulicy Elektronowej i Warszawskiej w Nasielsku

Burmistrz Nasielska odpowiadając dał kilkuminutowy wykład o połączeniach i kanalizacji dróg w Nasielsku, a stricte do pytania radnego Czyża powiedział m.in. „Po pierwsze nie działam przeciwko mieszkańcom (…). Była podjęta decyzja, że droga miała być w prostej linii. W międzyczasie firma, która planuje tu rozpoczęcie działalności, przejęła teren od syndyka. (…) Przecięcie drogi spowoduje, że inwestycja firmy będzie bezprzedmiotowa. Firma zaproponowała, że zapłaci za zmianę projektu i przekaże nieodpłatnie teren przynależny pod drogę. W tym przypadku wchodzimy w teren prywatny. I tak jest, że jedni są zadowoleni, a pani która obecna jest dziś na sesji nie jest”.

„Pan Kasiak zapytany na komisji infrastruktury nie był w stanie wytłumaczyć do końca dlaczego ta droga została przeniesiona w inne miejsce, więc proszę nie mówić, że pan nam na komisjach o tym opowiadał” – odpowiedział radny Czyż.

Pan Kasiak na komisji powiedział to samo co ja przed chwilą. To nie jest ani skompilowane, ani zawiłe odpowiedział burmistrz.

Pan Kasiak powiedział o tej drodze raz na komisji i na tyle enigmatycznie, że to było niezrozumiałe dla mnie. Poza tym nie odpowiedział pan na moje pytanie dlaczego pan to zrobił, czyli zmienił lokalizację – zakończył ten temat radny Czyż.

Pan burmistrz krótko się odniósł, że „przed chwilą to wytłumaczył dlaczego przeniósł drogę i znów ma tłumaczyć”? (Pytanie radnego Czyża brzmiało: „Jak to się stało, że nie zapytał pan nas czy warto zmienić lokalizację drogi łączącej ul. Elektronową z ul. Warszawską” – autor).

„Na komisji infrastruktury pan Kasiak podtrzymywał, że celem tej drogi jest połączenie ul. Elektronowej z ul. Warszawską. Czy są jeszcze jakieś dodatkowe cele np. dojazd do działek, fabryki, która ma powstać? Jak zostałem radnym, to zaakceptowałem tę decyzję chociaż zdziwiłem się, że są dwie równoległe drogi w odległości 380 m, które łączą ul. Elektronową z Warszawską i trzecie połączenie jest potrzebne. Skoro nie udało się na wprost, to czy jest jakiś cel, że musimy to robić na siłę i wywłaszczać osobę, która się temu sprzeciwia. Czy nie możemy tego odpuścić?” – zapytał radny Szarszewski.

Pan burmistrz odpowiedział, że nie ma drogi, gdzie nie stosuje specustawy. Tak ma miejsce sprawa ul. Ogrodowej czy Leśnej. Pan Ruszkowski powiedział, że jednym z celów tego łącznika jest spokojniejszy wyjazd dla osób mniej wprawnych.

Stowarzyszenie Aktywny i Czysty Nasielsk