Relacja z XXII sesji Rady Miejskiej w Nasielsku – część 6 – ostatnie minuty z sesji XXII

„Zamykam XXII sesję Rady Miejskiej w Nasielsku. Dziękuję”

wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Nasielsku Dariusz Korodowski

Radny Szarszewski poprosił pana burmistrza o odpowiedzi w formie pytanie-odpowiedź.

„Jakie zasady obowiązują przy odławianiu psów”. Pan radny podał przykład psa, który pomimo prób złapania go przez strażnika miejskiego oraz pani kierownik Szymańskiej, nadal jest na wolności i jest obawa, że znów kogoś ugryzie.

Próby odłowienia tego psa cały czas są. Trwa również obserwacja przez lekarza, po to, aby ta ugryziona osoba nie musiała brać zastrzyków, a płacimy dopiero wtedy kiedy usługa jest wykonana – odpowiedział burmistrz.

Drugie pytanie dotyczyło cmentarza komunalnego.„Temat jest nadal aktualny, ale z uwagi na wykup dużego terenu boję się budżetu następnych lat. Właściciele chcą, aby teren został wykupiony cały do samej rzeki, a to się wiąże z innymi kosztami. Burmistrz Nasielska ma przygotować wstępną wycenę i poinformować o tym radę. „Cmentarz musi być przed nami i nie możemy zapomnieć o tym temacie”. Kolejne pytanie dotyczyło inicjatywy lokalnej, która bardzo dobrze przyjęła się wśród mieszkańców. Na przyszły rok są przewidziane mniejsze środki i czy jest szansa, aby projekty, które nie zostały uwzględnione mogły z jakiś rezerw finansowych być zrealizowane?

„Bardzo dużo wniosków wpłynęło i bardzo ciekawych. W tamtym roku mieliśmy 100 tys zł, a w tym 50 tys zł zostało wpisanych do budżetu”. Niepewna sytuacja covidowa oraz związane z nią niepewne wpływy z podatków z PIT są powodem, że burmistrz na tę chwilę nie mógł udzielić jednoznacznej odpowiedzi.

Czwarte pytanie dotyczyło modernizacji dróg. „Dlaczego tylko milion skoro w budżecie było przeznaczone 2 mln 850 tys zł. Rok temu mówił pan, że drogi są remontowane na podstawie złożonych wniosków, radnych, sołtysów i ZGKiM. Ja te wnioski złożyłem. Czy przyjechała jakaś komisja na te drogi, czy była to decyzja z pozycji fotela zarządcy?”

„Widzę, że pan jak gdyby wie mniej więcej o co, w czym tu jest problem w pytaniu dlatego skupię się dlaczego tak, a nie inaczej”. Pan burmistrz odpowiedział, że głównie bazuje na gospodarce komunalnej, a tereny miejskie i niestety Pieściorogi „przy takich środkach jak gdyby są dużo trudniejsze” z uwagi na odwodnienie są trudne. Na niektórych odcinkach kwestia odwodnienia jest rozwiązana, ale jest jeszcze kwestia ścisłej zabudowy, ułożenia wszystkich mediów, które to tematy są drogie i muszą być dopięte i dwukrotnie droższe niż w terenie niezurbanizowanym.

Dalsza, długa wypowiedź pana burmistrza dotyczyła remontowania dróg w czynie społecznym w latach 90-tych, cen i technologii jakie są stosowane przy remontach dróg oraz odprowadzania deszczówki na drogę.
Pozostałą kwotę 1 mln 850 tys, która została w budżecie burmistrz przeznaczył na wkład własny „spięcia dróg, aby część ruchu poszła od Chrcynna do Siennicy, a później od Nowej Wsi, ulicą Dębową w stronę Nowego Miasta.”

„Nie potrafię tego zrozumieć. Mówi pan, że potrzeba większych nakładów na tereny, gdzie nie ma odwodnienia. Ja się z tym zgadzam, ale wnioskowałem również o wymianę nawierzchni w miejscowości Morgi oraz na ul. Diamentowej gdzie tam tego robić nie trzeba (…) Mówiąc potocznie leje pan asfalt na asfalt. Uważam, że niektóre z tych dróg, które pan wybrał są w dużo lepszym stanie niż ta na Morgach”.
„Jest to kwestia subiektywna” odpowiedział burmistrz i powiedział, że w tym terenie również z funduszy sołeckich są prowadzone prace.

Radny Szarszewski puentując wątek dróg podał przykład granicy okręgów. „Nie chciałbym oskarżać, ale jeżeli chodzi o drogę z Czajk do Pieścirogów, to akurat między moim okręgiem, a pana Jurka, to ta droga lepsza się kończy i zaczynają się wyboje. Ale mam nadzieję, że w przyszłym roku uda się ją wyremontować.”

W ostatnim pytaniu pan Szarszewski zaapelował o wzajemny szacunek i poważne traktowanie. „Ja staram się do pana niedużo pisać, w tym roku 6 pism do pana skierowałem. Zadałem 9 pytań o drogi i niestety znowu te odpowiedzi są niesatysfakcjonujące. Tylko na 2 pytania są dobre odpowiedzi, a na resztę pytań albo brak odpowiedzi, albo są ogólne.”

Burmistrz Nasielska odpowiedział, że zatrudnił jedną osobę, aby odpowiadała na pytania. „Trzeba sięgnąć po informację, zestawienia zrobić”. Pan burmistrz rozważa zostawianie pracowników po godzinach, odpłatnie, ponieważ chce udzielić tej informacji. Ostatnia wypowiedź pana burmistrza oprócz udzielenia odpowiedzi radnemu Szarszewskiemu dotyczyła również wielu kwestii m.in. formy zadawanych pytań oraz zaufania jakim obdarzyli go mieszkańcy i realizacji zadań, które obiecał mieszkańcom.

Podczas zadawania pięciu kolejnych pytań przez radnego Szarszewskiego, rękę w sprawie zabrania głosu podnosili pozostali radni. Była też bardzo długa rozmowa pomiędzy radnymi w sprawie drogi łączącej ul. Elektronową i ul. Warszawską. W tej sprawie przybyły na sesję dwie mieszkanki Nasielska. Byli też inni mieszkańcy, którzy zapewne zgodnie ze statutem gminy Nasielsk mogą za zgodą prowadzącego sesję zabrać głos. Prowadzący sesję wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Dariusz Kordowski bez podania jakichkolwiek wyjaśnień zamknął sesję.

Stowarzyszenie Aktywny i Czysty Nasielsk