Radni z Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Gminy Nasielsk są za analizą Statutu

17 uwag złożyliśmy do Statutu Gminy Nasielsk. Dotyczą one w większości zapisów, których tożsame brzmienie zakwestionowały w innych gminach Sądy Administracyjne.

Ale nasze uwagi dotyczą również spraw, o których Radni powinni pamiętać czyli o Nas – bo, to My Mieszkańcy z mocy prawa tworzymy samorząd, a lokalna konstytucja jaką jest statut nie powinna Nas sprowadzać – jak to obecnie czyni – jedynie do słowa publiczność.

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji Gminy Nasielsk

Radni z Komisji Skarg, Wniosków i Petycji byli jednomyślni w ocenie, aby zapisy Statutu szczegółowo omówić i przeanalizować m.in. w oparciu o nasze uwagi i sugestie. Pozostając do dyspozycji w tej sprawie, liczymy na owocną pracę naszej Rady.

Stowarzyszenie Aktywny i Czysty Nasielsk