Propozycja uchwały, aby Gmina Nasielsk wsparła mieszkańców przy wymianie źródeł ciepła na ekologicznie

Szanowni Mieszkańcy, 30 listopada wysłaliśmy pytanie do radnych czy są zainteresowani, aby Gmina Nasielsk wsparła mieszkańców przy wymianie źródeł ciepła na ekologicznie. 7 radnych odpowiedziało na naszego maila w temacie.

Przygotowaliśmy projekt uchwały, której celem jest wsparcie mieszkańców poprzez dofinansowanie ze środków własnych Gminy Nasielsk inwestycji wymiany indywidualnych źródeł ciepła na ekologiczne, spełniające wymagania wynikające ze stosownych przepisów prawa. Bazowaliśmy na sprawdzonym rozwiązaniu w Gminie Serock. Dzięki podobnej uchwale w Gminie Serock rocznie wymienia się około 65 kotłów, przy stosunkowo niewielkim wkładzie ze strony Gminy (przykładowo 4000 zł dofinansowania x 65 daje to kwotę 260 000 zł). Oczywiście jest to nasza propozycja, ale szczegóły radni mogą uzgodnić podczas prac komisji.

W związku z panującą epidemią i negatywną postawą za czynny udział w życiu samorządowym skierowaną w stronę naszego stowarzyszenia, zrezygnowaliśmy ze ścieżki jaką daje nam Statut Gminy Nasielsk, tj. Uchwały Obywatelskiej. Wymaga ona ścisłej współpracy 20 osób z komitetu wnioskodawców uchwały oraz zebrania 200 podpisów, co niewątpliwie może skierować kolejną krytykę w naszym kierunku.

Poprosiliśmy również radnych, że jeśli uznają propozycję za wartą rozpatrzenia to żeby wprowadzili uchwałę do Rady Miejskiej w Nasielsku.

Na naszą prośbę odpowiedział klub radnych NSZ (radny Czyż, Szarszewski, Pacocha, Pietras), w imieniu którego przewodniczący klubu pan Rodryg Czyż poparł proponowaną uchwałę i złożył projekt do przewodniczącego Rady Miejskiej w Nasielsku. Uchwała wraz z załącznikami musi jeszcze zostać zaopiniowana przez UOKiK i Ministerstwo Rolnictwa. Gdy to się już uda radni będą mogli głosować. Wszystko w rękach nasielskich włodarzy. My trzymamy kciuki!

Propozycja uchwały, aby Gmina Nasielsk wsparła mieszkańców przy wymianie źródeł ciepła na ekologicznie

Na co można otrzymać dofinansowanie wg naszej propozycji?

  • ogrzewanie gazowe
  • ogrzewanie olejowe
  • ogrzewanie elektryczne
  • pompy ciepła
  • ekologiczne kotły na paliwa stałe

Jaką wysokość dotacji zaproponowaliśmy?

  • Dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego 4000 zł
  • Dla lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym 3000 zł
  • Dla budynku mieszkalnego wielorodzinnego, w którym lokale mieszkalne ogrzewane są ze wspólnego źródła ogrzewania 10000 zł
  • Dla budynku usługowego 3000 zł

Pamiętajmy, że kara nałożona na gminę, która nie realizuje uchwały 115/20 Sejmiku Województwa Mazowieckiego może wynieść aż do 500 000 zł. Zgodnie z harmonogramem w latach 2021 – 2026 Gmina Nasielsk musi wymienić 525 kotłów rocznie. A ile dzisiaj w w planowanym budżecie na rok 2021 zapewniono środków? 0.

Ale pamiętajmy, że tu chodzi przede wszystkim o nasze zdrowie!

Stowarzyszenie Aktywny i Czysty Nasielsk