Czy sesje Rady Miejskiej w Nasielsku to kpina?

Czy sesje Rady Miejskiej w Nasielsku to kpina? Dziś odbyła się bardzo ważna sesja uchwalająca m.in. budżet na przyszły rok. Szable są policzone i głosowania to tylko formalność.

Poza już standardowym niedopuszczeniem do głosu mieszkańców w sprawach różnych przez Wiceprzewodniczącego Kordowskiego, zostało poruszonych kilka ważnych spraw, a odpowiedzi czasami były zaskakujące, a czasami śmieszne.

Panu Kordowskiemu proponujemy, aby w Statucie Gminy Nasielsk był zapis, że sesja Rady Miejskiej w Nasielsku jest tylko i wyłącznie dla radnych. Nie będzie wtedy żadnych niedomówień.

Łącznik na ul. Elektronowej z dużym prawdopodobieństwem powstanie, choć jak wynika ze słów radnego Pacochy, przeciwni tej inwestycji są mieszkańcy tego okręgu. Propozycja, aby przeznaczyć pieniądze z tej inwestycji na budowę kanalizacji nie uzyskała większości.
Placu zabaw przy DPS nie będzie. W tej sprawie pytał radny Domała podając jednoznaczne stanowisko mieszkańców, że chcą, aby ten teren został przeznaczony na rekreację. Burmistrz Nasielska powiedział, że placu zabaw w tym miejscu nie chce budować. To po co wykonywał w przeszłości wizualizację i po co robi aktualnie projekt?

Mieszkańcy ul. Bursztynowej muszą uzbroić się w cierpliwość. Utwardzonej drogi nie będzie.

Pan radny Sawicki – sołtys Starych Pieściorogów – zagłosował w swojej sprawie, przyznając sołtysom dietę. Przypomnijmy, że art. 25a ustawy o samorządzie gminnym zabrania głosowania radnych jeżeli dotyczy to jego interesu prawnego.

Program rewitalizacji dla gminy Nasielsk przedłużony o rok. Radny Świderski wyraził nadzieję, że program jest po to przedłużony, aby sięgnąć po środki zewnętrzne, a jednym z punktów tego programu jest budowa placu zabaw przy DPS. My przyłączamy się do tych życzeń, ale wsłuchując się w dzisiejszą deklarację burmistrza o nie budowaniu placu zabaw przy DPS oraz obserwując poczynania Urzędu Miejskiego w Nasielsku w zakresie pozyskiwania środków zewnętrznych, życzenia pana radnego, pozostaną tylko życzeniami.

Radni mogą zapoznać się ze sprawozdaniem z działalności Strażnika Miejskiego w Życiu Nasielska. Czy to nowy standard na składanie sprawozdań panie Burmistrzu?

Wyrzucanie śmieci do lasu, to niestety niechlubne świadectwo naszych mieszkańców, ale dzięki uprzejmości pana burmistrza mogliśmy się dziś dowiedzieć, gdzie są montowane kamery. Na pewno ta informacja przyczyni się do omijania tych miejsc, ale czy wpłynie na czystość gminy?

Stowarzyszenie Aktywny i Czysty Nasielsk