Ewangelia wg radnego Bernarda Muchy

Często w naszych postach zwracamy uwagę na pozyskiwanie środków zewnętrznych. Jest to jedna z obietnic burmistrza Ruszkowskiego na tę kadencję.

Ale ten temat nie jest obcy naszemu samorządowi. Poniższe słowa wypowiedział radny (późniejszy burmistrz) Bernard Mucha, a wywiad (Życie Nasielska, nr 6 1995) przeprowadził Andrzej Waldemar Kordulewski (obecnie wiceburmistrz Nasielska).

„Jak mówiłem na poprzedniej sesji, w Piśmie Św. jest powiedziane: Pan rozdawał sługom swoim talenty – ten który dostał 5 i przyniósł 10, był dobrym sługą, a ten, który dostał 2 i je zakopał, a później oddał te same 2 był złym sługą. W każdym bądź razie nie tylko należy wydawać środki powstające w wyniku ciężkiej pracy naszych mieszkańców, ale również należy pozyskiwać pieniądze z zewnątrz. Wiele sąsiednich gmin takie pieniądze pozyskuje i to w dużej ilości, co znacznie ułatwia im inwestowanie w rozwój infrastruktury”.

Bernard Mucha
Życie Nasielska wywiad z radnym Bernardem Muchą przeprowadził Andrzej Waldemar Kordulewski

Na ten rok burmistrz Ruszkowski ma ambitne plany inwestycyjne. Czy uda mu się pozyskać środki zewnętrzne? Czas pokaże.

Stowarzyszenie Aktywny i Czysty Nasielsk