Nasielsk zaskoczony przez zimę

Wychodząc dziś rano na chodniki w naszym mieście trzeba uważać. W wielu miejscach jest ślisko i zalega błoto pośniegowe.

Wiosną 2019 r., kiedy apelowaliśmy o zakup zamiatarki, wnioskowaliśmy również o zabezpieczenie środków w budżecie i zakup zamiatarki do odśnieżania chodników. Czy taki sprzęt został kupiony? Nie wiemy, ale życzmy sobie i zarządcom dróg, aby wszystkie chodniki w Nasielsku wyglądały jak ten na ul. Elektronowej – odśnieżony i posypany.

Ale czy to jedyny problem zimowy z jakim zmagają się mieszkańcy? My wiemy, że nie. Do wielu z nas w ostatnim czasie nie dojechały śmieciarki. Dlaczego? Drogi są nieprzejezdne. Urząd w Nasielsku wyznaczył nowy termin, kiedy śmieci będą odebrane. Ale czy dojechały? Nie. Niestety ktoś w Urzędzie Miejskim w Nasielsku zapomniał odśnieżyć drogi gminne i po raz kolejny śmieci nie zostały odebrane. A może w gminie brakuje również pługów śnieżnych?

Sorry, taki mam klimat” mógłby rzec ktoś w Urzędzie Miejskim w Nasielsku.

Stowarzyszenie Aktywny i Czysty Nasielsk