Spotkania z samorządami w sprawie Obwodnicy Aglomeracji Warszawskiej (OWA), która przebiega przez gminę Nasielsk

Już dziś (26.01.2020) GDDKiA zaprezentuje wyniki studium korytarzowego dla północnej części Obwodnicy Aglomeracji Warszawskiej (OWA) – trasy przebiegającej przez gminę Nasielsk. Zostanie również zaproponowany korytarz, który wypadł najkorzystniej pod względem grup środowiskowych i społecznych, technicznych, ekonomicznych i sieciowych. Czekamy z niecierpliwością na dokumenty.

Jednocześnie GDDKiA prowadzi spotkania informacyjne wraz z samorządami. Mamy nadzieję, że i nasz nasielski samorząd będzie uczestniczył w spotkaniach oraz wykaże większą aktywność niż przy pierwszych konsultacjach.

Rola Gminy Nasielsk a rozwój

To ważny temat – obwodnica przebiegająca przez naszą gminę może pomóc w rozwoju gminy Nasielsk. Ale samorząd nie może się ograniczyć do biernego uczestnictwa czy tylko wskazania ew. zjazdów z obwodnicy. Ważne jest (o czym już wspominaliśmy wielokrotnie), że wraz z nowymi możliwościami musi być pomysł jak ten rozwój powinien wyglądać. A wraz z pomysłami Gmina Nasielsk musi przygotować Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego, które sprowadzą do nas nowych mieszkańców jak i ciekawe inwestycje (nie, nie chcemy kolejnego Jaskółowa).

Ale czy to powinno wydarzyć się w zaciszu gabinetu burmistrza Ruszkowskiego? Zdecydowanie nie! Liczymy, że przy tej okazji nasielski samorząd zaplanuje konsultacje społeczne (przypomnijmy, że burmistrz Ruszkowski nie spotkał się z mieszkańcami proponując alternatywne warianty co wywołało falę krytyki: https://www.aktywnynasielsk.org.pl/2020/03/03/sesja-w-nasielsku-w-sprawie-cpk-jak-zawsze/).

Chyba, że chcemy „dziki zachód„? Bo planowana trasa może również ściągnąć kolejne szemrane biznesy na nasze piękne tereny. A brak Planów Zagospodarowania Przestrzennego będzie kusił nie tylko tych inwestorów.

Planowana Obwodnica Aglomeracji Warszawskiej (OAW) - gmina Nasielsk

Kolejne działania GDDKiA

To już kolejny etap prac GDDKiA związany z budową OAW. Niecały rok temu prowadziliśmy spotkania informacyjne związane z inwestycjami towarzyszącymi dla Centralnego Portu Komunikacyjnego (CPK) i składaliśmy uwagi do planowanych przebiegów tras.

Więcej o minionych wydarzeniach na naszej stronie:

Trzymajmy wszyscy rękę na pulsie.

Stowarzyszenie Aktywny i Czysty Nasielsk