Planowana Obwodnica Aglomeracji Warszawskiej w gminie Nasielsk

Już po spotkaniach GDDKiA z samorządami dotyczącymi północnego przebiegu Obwodnicy Aglomeracji Warszawskiej (OAW). Czy wiemy coś więcej odnośnie przebiegu drogi ekspresowej przez gminę Nasielsk? Wygląda, że nie do końca.

Planowana Obwodnica Aglomeracji Warszawskiej w gminie Nasielsk

Zaprezentowane 4 warianty przechodzą takim samym korytarzem przez naszą gminę i na tym etapie mają szerokość ~5km. To dość sporo, żeby można było precyzyjnie określić przebieg planowanej trasy. Porównując (z dużym marginesem błędu) obecną propozycję do przedstawionych wariantów z początku 2020 roku można stwierdzić, że raczej jest bez zmian (w przypadku gminy Nasielsk). Choć wiemy, gdzie orientacyjnie wypadną zjazdy:

  • przy drodze wojewódzkiej 632 w pobliżu miejscowości Nuna
  • przy drodze wojewódzkiej 571 w pobliżu miejscowości Borkowo
Planowana Obwodnica Aglomeracji Warszawskiej w gminie Nasielsk

Teraz czas na konsultacje społeczne, które pomogą podjąć decyzję GDDKiA jak przebiegać ma docelowo OAW. Ale zważywszy na rozmiar inwestycji prędko się nie skończą (wg GDDKiA około 2 lat).

Prezentacja ze spotkań jest już dostępna na stronie GDDKiA: https://www.gddkia.gov.pl/…/SK%20Droga%20S50_OAW.pdf

Stowarzyszenie Aktywny i Czysty Nasielsk